Voorlopig cijfer zorgverzekering 2018: 5,9% van de Nederlanders is overgestapt

Deel dit bericht via

5,9% van alle Nederlanders is van zorgverzekeraar gewisseld. Dat is het voorlopige overstappercentage dat Vektis Intelligence heeft berekend. Omdat nog niet alle overstapmutaties bij de zorgverzekeraars verwerkt zijn kan dit percentage nog naar boven of naar beneden bijgesteld worden. 

Begin februari publiceert Vektis het definitieve overstapcijfers. In mei publiceren wij het complete beeld over 2018 voor wat betreft zorgverzekeringen in Nederland in de Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2018.

In Nederland is een zorgverzekering voor iedereen verplicht. Veranderen van verzekering kan alleen gedurende de laatste weken van het jaar. Tot het einde van het jaar kan iedereen zijn zorgverzekering opzeggen. Daarna is er nog tot 31 januari tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Nadat alle verzekerden hun keuze hebben gemaakt, kan Vektis de stand opmaken.