Dashboard Integrale Zorgkosten

Hoeveel geld gaat er om in de zorg? Hoeveel is er verschoven tussen verschillende budgetten door beleidswijzigingen? Hoeveel minder zorg is er geleverd in coronatijd? Met het nieuwe Dashboard Integrale Zorgkosten kunt u zelf aan de slag om dit soort vragen te beantwoorden!

“Een interactieve tool om de integrale zorgkosten in Nederland te verkennen.”

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Schrijf je in

Met het Dashboard Integrale Zorgkosten kunt u zelf interactief de kosten bekijken van de zorgsoorten die vergoed zijn uit de basisverzekering en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het grafische dashboard is uniek: u vindt alle zorgkosteninformatie over alle zorgstromen op 1 plek. Informatie over meerdere jaren is beschikbaar, zelfs op maandniveau, zodat u ook voor het meest actuele jaar de ontwikkelingen kunt volgen. Het dashboard wordt minimaal 1 x per kwartaal bijgewerkt.

Verdieping op cijfers

Het dashboard bevat geaggregeerde zorgkosten per zorgsoort. Daarbinnen zijn verschillende verdiepingen mogelijk:

  • naar jaar en maand van geleverde zorg, vanaf 2015
  • naar geslacht en verschillende leeftijdscategorieën
  • binnen de zorgsoort onderscheid naar veelgebruikte subcategorieën
  • naar financieringsgrond (basisverzekering, Wlz en op termijn ook aanvullende verzekeringen).

Aan de hand van 2 casussen laten we zien welke verdiepingsmogelijkheden er zijn.

Casus 1: huisartsenzorg voor senioren


Stel u bent geïnteresseerd in de kosten huisartsenzorg voor senioren (65+). Om te beginnen kunt u de huisartsenzorg en de leeftijdscategorieën 65 t/m 74 jaar en 75 jaar en ouder selecteren. Hieronder staan een aantal voorbeelden van grafieken uit de verschillende niveaus van het dashboard om een beeld te geven van de mogelijkheden.

De figuur hierboven toont de toename in huisartsenkosten voor senioren in de jaren 2015 t/m 2019 (let op: 2020 is nog incompleet).

In deze figuur splitsen we de kosten voor huisartsenzorg voor senioren in 2019 uit per maand. Hierin komen duidelijk de kosten van het inschrijftarief naar voren welke elk kwartaal worden betaald aan de huisartsen.

Het inschrijftarief beslaat in 2019 41.4% van het zorggebruik van huisartsen bij senioren. Voor 2020 is een nieuwe subcategorie zichtbaar voor de netto continuïteitsbijdrage corona (let op: 2020 is nog incompleet).

Casus 2: substituties en overhevelingen, kijken over de schotten heen

De zorg staat nooit stil en ook de financiering van de zorg wordt af en toe bijgesteld. Daarom is het interessant om verschillende zorgsoorten te kunnen volgen in de tijd.

Vanuit de onderliggende data kunt u als gebruiker verschillende zorgsoorten bij elkaar zetten en de trend in de tijd volgen. Als voorbeeld laten we hier de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) zien. Deze is in 2 stappen van een subsidieregeling uitgevoerd door zorgkantoren, overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

In bovenstaande figuur tonen we de macrobedragen vergoed in de verschillende domeinen.

Meer weten?

Wilt u toegang tot dit nieuwe dashboard? Heeft u behoefte aan iets meer uitleg of een demo op afstand?
Of heeft u tips of suggesties hoe we het product verder kunnen verbeteren?

Laat het weten via trends@vektis.nl. Wij helpen u graag verder.