Definitief overstapcijfer bekend: 7,4% wisselt van zorgverzekeraar

Deel dit bericht via

In het overstapseizoen 2023/2024 zijn ruim 1,3 miljoen verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar. Dat is 7,4% van de verzekerden. Dit betreft het één na hoogste overstappercentage vanaf de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Vorig jaar was het overstappercentage het hoogste tot nu toe met 8,2%. 

Begin januari publiceerde Vektis een voorlopig overstapcijfer van 6,5% en werd op basis van de afgelopen zeven overstapseizoenen een definitief overstappercentage verwacht van maximaal 7,1%. In januari hebben wij meer wijzigingen verwerkt dan in voorgaande jaren, daardoor is er een afwijking van de prognose 7,1% ten opzichte van het definitieve overstapcijfer 7,4%.  

Definitief overstapcijfer bekend 2024.png

Overstappen 

Het overstappercentage gaat alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars (risicodragers). Verzekerden die gewisseld zijn tussen 2 labels van 1 zorgverzekeraar, of van een collectief naar een andere verzekering van dezelfde zorgverzekeraar, zijn hier niet meegerekend als overstapper.

Compleet beeld overstapseizoen 2024 in april

Eind april publiceren we een uitgebreide analyse van de overstapcijfers in de jaarlijkse Zorgthermometer Verzekerden in beeld. Daarin is ook inzichtelijk voor welke zorgverzekering, aanvullende verzekeringen en de hoogte van het eigen risico de verzekerden hebben gekozen. Kijk hier voor de uitgave van vorig jaar.