Zorgthermometer: Verzekerden in Beeld 2024

Deel dit bericht via

cover Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2024.png

Zorgverzekering

In het overstapseizoen 2023-2024 wisselden 1,3 miljoen verzekerden van zorgverzekeraar. Dat is 7,4% van de verzekerden. Daarmee ligt het overstappercentage lager dan vorig seizoen (8,5%) maar nog steeds hoger dan in de jaren daarvoor: tussen 2014 en 2022 schommelde het overstappercentage tussen 6 en 7%. Deze 7,4% is het een na hoogste percentage sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. De meeste overstappers vinden wij dit jaar in Utrecht (11,6%), Winterswijk (10,5%) en Groningen (10,2%).

Zorgverzekeraar FBTO maakte veruit de grootste groei door: van 475 duizend verzekerden in 2023 naar bijna 947 duizend verzekerden in 2024 (+89,0%). Deze grote relatieve groei van FBTO draagt bij aan het toegenomen aantal verzekerden bij Achmea (van 4,9 naar 5,3 miljoen) omdat FBTO onderdeel is van Achmea. Achmea, CZ, VGZ en Menzis bedienen samen 84,8% van alle zorgverzekerden. Zorgverzekeraarsconcern EUCARE groeit relatief het hardst met 9,3%.

59 verschillende polissen bij 20 verschillende zorgverzekeraars

Verzekerden konden voor 2024 kiezen uit 59 verschillende polissen bij 20 verschillende zorgverzekeraars. 36 van de 59 aangeboden polissen heten naturapolis en 78% van de verzekerden kiest dit type polis. Hierbij vergoedt de verzekeraar volledig de zorg van zorgverleners met wie hij een contract gesloten heeft. De zorgverzekeraar betaalt de zorgkosten direct aan de zorgaanbieder. Het aantal combinatiepolissen stijgt van 16 in 2023 naar 19 in 2024. Deze stijging gaat met name ten koste van het aantal restitutiepolissen. Dat aantal daalt opvallend van 7 in 2023 naar nog maar 4 in 2024.

Nederlanders kunnen naast de verplichte basisverzekering een aanvullende verzekering kiezen. Relatief veel mensen doen dat: 93,0% in 2006 en 81,5% in 2024. Vanaf 2021 zien wij jaarlijks een daling: van 84,9% in 2021 naar 83,5% in 2022 naar 82,5% in 2023 naar 81,5% in 2024. Onder de collectief verzekerden kiezen meer mensen voor een aanvullende zorgverzekering dan onder de individueel verzekerden. Een zorgverzekeraar mag collectief verzekerden geen premiekorting meer geven bij de basisverzekering, maar nog op de aanvullende verzekering.

De gemiddelde individuele verzekering blijft goedkoper dan de gemiddelde collectieve verzekering. Cijfers laten zien dat minder verzekerden voor een collectieve zorgverzekering kiezen (56,1%).

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Het verplicht eigen risico bedraagt 385 euro per jaar. 12,7% van de verzekerden neemt daarbovenop een vrijwillig eigen risico. Dat bedrag varieert tussen de 100 en 500 euro. Van die mensen kiest 75,8% voor het hoogste bedrag. Dat is iets hoger dan in 2023 (75,6%). Voor hen bedraagt het totale eigen risico 385 + 500 = 885 euro per jaar. Wat opvalt is dat van de mensen die kiezen voor 885 euro eigen risico, 82,5% minder dan 385 euro besteedt (minder dan het verplichte eigen risico).

Meer feiten en cijfers inzien?

Deze vind je in de Zorgthermometer. Ook vind je hiernaast de bijbehorende databestanden.