Vektis Open Databestand Zorgverzekeringswet

Op dit deel van de site vindt u de Open Databestanden Zorgverzekeringswet. Deze bestanden zijn voor iedereen toegankelijk en geven inzicht in alle door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten binnen de Zorgverzekeringswet. 2015 is op dit moment de versie met de meest recent beschikbare gegevens. Vektis wil met deze informatie partijen in de zorg helpen om weloverwogen keuzes te maken voor kwalitatief goede en betaalbare zorg.

 

De Vektis Open Databestanden zijn gebaseerd op alle betaalde zorgkosten door de zorgverzekeraars. De bestanden zijn onderverdeeld in de verschillende kostenrubrieken binnen de basisverzekering, zoals medisch-specialistische zorg, farmacie, GGZ, huisartsenzorg, hulpmiddelen, mondzorg (voor kinderen), paramedische zorg en kraamzorg. Deze zorgkosten zijn uitgesplitst naar geslacht en leeftijd. De informatie is beschikbaar op postcodeniveau (ingedeeld naar de eerste drie cijfers van de postcode) en op gemeenteniveau (gemeentelijke indeling 2017). De bestanden zijn bovendien op geaggregeerd niveau, zodat de privacy gewaarborgd is en gegevens nooit herleidbaar zijn naar individuele personen, zorgverzekeraars of zorginstellingen. Deze bestanden bevatten geaggregeerde gegevens van alle verzekerden binnen de Zorgverzekeringswet.

 

Wij adviseren u het databestand eerst op te slaan alvorens u het bestand opent.

 

Open Databestanden op postcodeniveau (download als csv-bestand)

2011
2012
2013
2014

2015

 

 

Open Databestanden op gemeenteniveau (download als csv-bestand)

2011
2012
2013

2014

2015

 

 

In de bijsluiter vindt u achtergrondinformatie over de Open Databestanden Zorgverzekeringswet.

 

Voor vragen of informatie over de open databestanden kunt u contact opnemen via: opendata@vektis.nl.

 

Disclaimer Vektis Open Databestand

De Open Databestanden zijn toegankelijk voor persoonlijke en/of onderzoeksdoeleinden. Het is niet toegestaan de data door te verkopen of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Vektis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of de gevolgen van het gebruik van de data door derden. Bij elk gebruik van de data dient de bronvermelding te worden opgenomen (bron Vektis).

 

Vektis