Aanbieders van paramedische zorg: check de AGB-registratie!

Deel dit bericht via

Zorgverzekeraars vragen aanbieders van paramedische zorg jaarlijks om basisinformatie aan te leveren over de praktijk. Om de administratie te beperken vragen we deze informatie vanaf nu nog maar 1 keer per jaar centraal uit, vóór 1 mei. Vektis coördineert de informatie-uitvraag en stuurt aanbieders die dit betreft in februari/maart een bericht over wat zij exact moeten doen. We doen dit via de mail, dus daarom is het belangrijk dat wij het juiste e-mailadres hebben.

E-mailadres van de onderneming

Zorgaanbieders kunnen het e-mailadres bij hun AGB-registratie controleren via de volgende stappen:

  • zoek de eigen onderneming op
  • onder ‘communicatiegegevens’ zie je het e-mailadres dat geregistreerd staat

Let op: we hebben het e-mailadres van de onderneming nodig. Staat deze er niet bij of is deze niet correct, dan kunnen we helaas geen informatie sturen. Daarom is het belangrijk het huidige e-mailadres te controleren en waar nodig te wijzigen. Informatie over hoe je dit doet vind je hier.

VECOZO

Het invullen van de vragenlijst wordt straks gedaan in het Self Service Portaal van VECOZO. Het openen en invullen van de vragenlijst ‘etalagegegevens’ bij VECOZO kan alleen door de contactpersoon van een onderneming. Dit doe je door in te loggen met je persoonlijke certificaat. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met VECOZO.

Waarom centrale vastlegging bij Vektis?

We vinden het belangrijk om de tijd die je kwijt bent aan administratie terug te dringen, zodat je maximaal tijd kunt besteden aan je cliënten. Doordat deze informatie centraal bij Vektis wordt vastgelegd, hoef je de gegevens niet elke keer apart aan te leveren en maakt iedereen bovendien overal gebruik van dezelfde actuele informatie. Dit voorkomt verschillen en fouten.

Het belang van praktijkinformatie

Zorgverzekeraars baseren hun overeenkomsten met zorgaanbieders op de informatie uit het AGB-register en de informatie uit deze vragenlijst van Vektis. Het gaat onder meer om adresgegevens, informatie over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de praktijk en kwalificaties van het personeel. Deze informatie wordt ook gebruikt voor verschillende zorgzoekers en zorgvinders. Het is dus belangrijk dat je de informatie op tijd controleert en aanvult. Zo kunnen zorgverzekeraars een passende overeenkomst met de praktijk sluiten en weten cliënten en verwijzers die praktijk goed te vinden.
De uniforme uitvraag basis praktijkinformatie paramedi is een gezamenlijk initiatief van alle zorgverzekeraars en paramedische beroepsorganisaties (EN, KNGF, NVD, NVH, NVLF en VvOCM, zie ook het Paramedisch Platform Nederland).