Aantal overstappers zorgverzekering blijft vrijwel gelijk

Deel dit bericht via

Ongeveer 1,1 miljoen mensen zijn eind vorig jaar overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dit is 6,5% van de verzekerden. Dat blijkt uit de informatie die we tot nu toe hebben ontvangen van de Zorgverzekeraars. 6,5 is een voorlopig percentage. Het uiteindelijke overstappercentage komt volgens onze prognoses dit jaar uit tussen de 6,6 en de 6,8.

Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7. Zowel in 2021 als 2020 kwam het definitieve percentage uit op 6,5. Naar de motieven van overstappers doen wij geen onderzoek.

Pas na 1 februari kan de definitieve balans worden opgemaakt. Tot die datum kan een nieuwe zorgverzekering worden afgesloten, mits de oude zorgverzekering vóór 31 december is opgezegd. Bovendien zijn nog niet alle wijzigingen verwerkt door de zorgverzekeraars. Ook zijn in de voorlopige cijfers alleen overstappers tussen de zogenaamde risiscodragers meegeteld. Wie is overgestapt van naar een ander ‘label’ van dezelfde zorgverzekeraar of van een collectieve zorgverzekering naar een andere van dezelfde zorgverzekeraar, hebben we in de voorlopige cijfers niet meegeteld.

Het definitieve overstappercentage kan daarom licht afwijken en volgt in februari. Eind april publiceren we een uitgebreide analyse van de overstapcijfers in de jaarlijkse Zorgthermometer Verzekerden in beeld. Kijk hier voor de uitgave van vorig jaar.