Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Beleid maken op basis van zorginzichten

Deel dit bericht via

Relevante en kwalitatief goede inzichten over de zorg helpen gemeentes bij de uitvoering van beleidsprogramma’s binnen het sociaal domein. Het gaat dan bijvoorbeeld om inzichten over zorgkosten, zorggebruik of over het aantal zorggebruikers. Vektis stelt deze inzichten beschikbaar in de vorm van de Gemeentezorgspiegel.

Voor veel gemeentes is de Gemeentezorgspiegel in eerste instantie een nulmeting. Vanuit die nulmeting, kunnen gemeentes keuzes maken voor zorginkoop, beleid en programma’s op het gebied van zorg. De Gemeentezorgspiegel is vervolgens de uniforme toetssteen, waarmee gemeentes kunnen zien en volgen wat het effect is van de opgestarte programma’s. Zien we daadwerkelijk het aantal zorggebruikers in een risico wijk dalen? Zien we een verschuiving in de zorg? Dit inzicht maakt het voor gemeentes en hun partners, zoals zorgverzekeraars, mogelijk om samenwerkingsafspraken te maken en de effecten van beleid te volgen in de tijd.

Bron voor voorspellingen

Vektis verzamelt al 25 jaar declaratiegegevens. We verwerken 60.000 bestanden per jaar vanuit de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg. Deze enorme hoeveelheid data stelt ons in staat waardevolle inzichten te maken, aangevuld met de Wmo- en Jw-gegevens van de gemeente zelf. Dankzij onze jarenlange expertise kunnen we verschillende dwarsdoorsnedes maken. Met de Gemeentezorgspiegel geven we bovendien signalen voor de toekomst, zoals trends op gemeente- of wijkniveau.

Bron voor verantwoording

De Gemeentezorgspiegel biedt daarnaast ook input voor de verantwoordingsinformatie van gemeentes over hun beleid. Alle rapportages en de detailinformatie die in de downloads beschikbaar zijn, geven een schat aan informatie over de bestedingen van middelen en de effecten van ingezette acties.
De Gemeentezorgspiegel geeft integraal inzicht in het zorggebruik van groepen mensen die zorg ontvangen op snijvlakken van het sociale domein (Jw en Wmo) en het zorgdomein (Zvw en Wlz). We doen dit op gemeente- en wijkniveau en geven bijvoorbeeld inzicht in indicaties, behandelingen en verrichtingen. Wil je meer weten? Download dan de flyer.