Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Beperkte stijging premie zorgverzekering in 2018

Deel dit bericht via

Vektis Intelligence publiceert de ins en outs van het overstapseizoen zorgverzekeringen in de Zorgthermometer Verzekerden in beeld. Het business intelligence centrum voor de zorg geeft met deze jaarlijkse publicatie inzicht in de trends rondom de hoogte van de premie, het aantal overstappers, de keuzes betreffende het eigen risico, de marktaandelen van de zorgverzekeraars, enzovoort.

Voor het eerst sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet is er een nieuwe zorgverzekeraar toegetreden tot de markt. De gemiddelde nominale jaarpremie stijgt per 2018 met 1,8% en komt uit op 1.378 euro. Daarmee stijgt de nominale premie minder dan in 2017. Per 1 januari 2018 is 6,2% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Ten opzichte van vorig jaar is dit een afname van 0,2 procentpunt.

Enkele inzichten op een rij:

  • iptiQ is nieuw  toegetreden tot de zorgverzekeringsmarkt.
  • Het marktaandeel van de 4 grote concerns (Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis) is teruggelopen naar 86,5%.
  • Verzekerden kunnen in 2018 kiezen uit 55 polissen, 3 minder dan vorig jaar. Hiermee zet de dalende trend in het aantal zorgpolissen door.
  • Het aandeel verzekerden dat via een collectief is verzekerd neemt voor het derde jaar op rij af.
  • Het eigen risico is niet gewijzigd en is ook dit jaar 385 euro. Bovenop het verplichte eigen risico kunnen verzekerden een vrijwillig eigen risico kiezen. Daarbij kiezen veruit de meeste verzekerden voor het maximum vrijwillig eigen risico van 500 euro.
  • In 8 jaar is het percentage verzekerden dat ook een aanvullende zorgverzekering afsluit gedaald van 93 naar 84,5.
  • In 2016 wordt er ruim 3,9 miljard euro aan zorgkosten vergoed via de aanvullende verzekeringen, 7% meer dan in 2015.

Je kunt de Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2018 hiernaast downloaden.

Actuele cijfers

Naast de publicatie van vandaag brengt Vektis Intelligence meer zorgthema’s in beeld. Vektis wil hiermee een bijdrage leveren aan de brede maatschappelijke zorgdiscussie en verschillende partijen – zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheid en politiek – helpen om de juiste keuzes te maken voor goede zorg. Kijk voor meer informatie op de website van Vektis Intelligence met publieke zorginzichten of bekijk meer Zorgthermometers.