Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Blog: "355 gemeenten, 1 belang"

Deel dit bericht via
Marcel de Rouw
Geschreven door
Marcel de Rouw
Business Development
‘Komt die man van Vektis nu vertellen dat het anders moet? Inderdaad!’

“'Kan dit? Hoe dan?’ Vol trots presenteer ik met regelmaat onze Gemeentezorgspiegel aan gemeenten. De Gemeentezorgspiegel biedt zicht op het totale zorggebruik vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige zorg (Wlz). Al het zorggebruik is inzichtelijk tot op wijk- en zelfs buurtniveau. Integraal, dus over de zorgdomeinen heen. En de informatie vanuit de Gemeentezorgspiegel is feitelijk en juist. Wel zo prettig. Zodra we het zorggebruik uit de Wmo en Jeugd aangeleverd krijgen en vervolgens toevoegen is de Gemeentezorgspiegel ook compleet. Om dat voor elkaar te krijgen is eenduidig aangeleverde data van het zorggebruik in gemeenten nodig.

Sterappeltjes

De zorgverzekeraars en zorgkantoren stellen de informatie over het vergoede deel van zorgdeclaraties beschikbaar aan Vektis, om zo te kunnen voldoen aan de informatiebehoefte binnen het zorgveld. Uiteraard is het hogere doel om de zorg op alle vlakken verder te verbeteren. Alle data die wij hebben over de zorgconsumptie vanuit de Zvw en de Wlz is eenduidig en daardoor betrouwbaar en valide. Binnen de Zvw en Wlz zijn landelijke afspraken gemaakt over het ondubbelzinnig vastleggen van allerhande informatie. Zo volgt iedereen dezelfde declaratiestandaarden, hanteert dezelfde prestatiecodes en wordt iedere zorgaanbieder geïdentificeerd via een unieke AGB-code. Omdat we werken met dezelfde data, is er geen discussie of we het over appels of peren hebben. Nee, wij garanderen dat het over appels gaat, sterker nog: het zijn specifieke sterappeltjes.

Samen

Vol ongeloof kijken de toehoorders mij aan, soms met een verbaasde, maar veelal een jaloerse blik. Gemeenten waarderen hun autonomie en omarmen het decentrale gedachtegoed. Komt die man van Vektis nu vertellen dat het anders moet? Inderdaad! Als we de juiste inzichten willen krijgen, dan vraagt dat ook om eenduidige, gestandaardiseerde, aanlevering van gegevens van Wmo en Jeugd.

Gemeenten gaan meer en meer datagedreven werken. Alleen, in de regio met andere gemeenten en ook met zorgverzekeraars en zorgkantoren. Dat is mooi, want door samen te werken kan de zorg verder verbeterd worden. Daarbij is betrouwbare data nodig om inzicht te krijgen. Want meten is weten zoals u weet. En dus is een eenduidige aanlevering van data over Wmo en Jeugd essentieel. Doen we dit niet, dan zijn alle rapportages en inzichtelijk feitelijk onjuist of onvolledig en daarmee onbruikbaar.

Nu Jeugdzorg nog

Ook voor Wmo-data is het inmiddels gelukt om met elkaar tot een eenduidig aanleverformaat te komen. Voor de Jeugdzorg is dat lastiger gebleken. De diversiteit binnen de Jeugdzorg is groot waardoor het minder gemakkelijk is om tot generieke afspraken te komen. Maar we moeten. Het is nodig om elkaar betrouwbare inzichten te kunnen bieden. Ons doel is daarom om voor eind van dit jaar ook te komen tot een eenduidig aanleverformaat voor de Jeugdzorg. 

Nogmaals, het is van het grootste belang om de data van alle 355 gemeenten op eenduidige wijze te ontvangen. Vektis benadert daarom ook softwareleveranciers van gemeenten, om te garanderen dat het gestandaardiseerd aanleveren van de Wmo data en straks ook Jeugddata ondersteund wordt. Hiermee kunnen we de volgende stappen zetten naar nog betere, integrale inzichten en verbanden over alle zorgdomeinen heen. Als dat lukt, dan glim ik nog meer van trots.”