Marieke Smit
Geschreven door
Marieke Smit
Manager Informatie & Onderzoek
‘Is zorg altijd zo meetbaar of geldt vooral ook hoe goed je het als patiënt ervaart, hoe je behandelaars voor je zorgen en je begrijpen? Is goede zorg de juiste zorg krijgen op het juiste moment?’

“Op het moment dat ik dit schrijf is het regeerakkoord net 2 maanden geleden gepresenteerd. Het geeft ons een doorkijkje naar de komende 4 jaar. Veel goede voornemens, veel ambitieuze plannen. Als vakidioot ben ik natuurlijk gelijk naar het hoofdstuk ‘zorg’ gegaan. Daar lees ik dat voor zorg in het algemeen een mooi uitgangspunt is gekozen, namelijk ‘goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment’. Op papier klinkt dat heel gemakkelijk en een beetje een open deur is het ook. Maar om daar afspraken over te maken en het in de praktijk door te voeren is nog best een klus!

Ik ben een positief ingesteld persoon, dus het moet vast lukken om daar de komende tijd stappen in te zetten. Maar wat is goede zorg? In Nederland gaat het dan al snel over het opzetten van allerlei kwaliteitsindicatoren, het meten en evalueren daarvan. Is zorg altijd zo meetbaar of geldt vooral ook hoe goed je het als patiënt ervaart, hoe je behandelaars voor je zorgen en je begrijpen? Is goede zorg de juiste zorg krijgen op het juiste moment?

Ook in de geestelijke gezondheidszorg zijn deze vragen actueler dan ooit. Er zijn mensen die ggz nodig hebben, maar daar niet gelijk terechtkunnen. Of het nu gaat om een 1e afspraak bij een psycholoog of het afnemen van een persoonlijkheidstest, je kunt op dit moment niet altijd snel terecht op de juiste plek. Een belangrijke stap naar zorg op het juiste moment wordt binnenkort gezet. Vektis gaat vanaf 1 januari 2018 de wachttijden inventariseren en inzichtelijk maken voor het veld, zodat betrokken partijen in de ggz hiermee aan de slag kunnen.

Mijn wens is dat we inderdaad over 4 jaar kunnen zeggen dat iedereen goede zorg heeft gekregen op de juiste plek op het juiste moment en nog belangrijker: dat patiënten dat gevoel ook hebben. Los van alle goede voornemens om op dat vlak afspraken te maken en van alles te regelen, is het wat mij betreft heel belangrijk om steeds uit te blijven gaan van de mens achter de patiënt. Daar zit dé vertaling van een hoogover regeerakkoord en beleid naar de dagelijkse praktijk. Een ding weet ik zeker: er is genoeg betrokkenheid in de ggz om die klus te klaren.”

Bekijk ook: Zorgthermometer geestelijke gezondheidszorg ‘Inzicht in de ggz’