Coronajaar 2020 lijkt niet van invloed op aantal overstappen zorgverzekering

Deel dit bericht via

In het najaar van 2020 is 6,2% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, zo blijkt uit een voorlopige analyse door Vektis van cijfers van alle zorgverzekeraars. In totaal gaat het tot nu toe om 1,1 miljoen overstappers. Het percentage blijft daarmee gelijk aan het voorlopige overstappercentage van vorig jaar. Corona lijkt geen invloed te hebben op de keuze die verzekerden maken ten aanzien van hun zorgverzekering voor 2021. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7%. In 2020 kwam het definitieve percentage uit op 6,5.

Overstappen 

Verzekerden konden tot 1 januari 2021 hun zorgverzekering opzeggen, maar hebben nog tot uiterlijk 1 februari 2021 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Bovendien zijn nog niet alle wijzigingen verwerkt door de zorgverzekeraars. Het definitieve overstappercentage kan daarom licht afwijken en volgt in februari. Door te kijken naar de patronen van de afgelopen 4 overstapseizoenen hebben we een schatting gemaakt van het uiteindelijke overstappercentage van 2021. Dit ligt naar verwachting tussen de 6,4% en de 6,7%.

Eind april publiceert Vektis een uitgebreide analyse van de overstapcijfers: de Zorgthermometer Verzekerden in beeld. Nu is alleen gekeken naar het aantal verzekerden dat voor 2021 een polis afsluit bij een andere zorgverzekeraar dan in 2020.

Wisselen van zorgverzekeraar

Het overstappercentage gaat alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars (risicodrager). Verzekerden die gewisseld zijn tussen 2 labels van 1 zorgverzekeraar, of van een collectief naar een andere verzekering van dezelfde zorgverzekeraar, zijn hier niet meegerekend als overstapper. In de Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2020 kun je op pagina 6 de verdeling in 2020 bekijken van de concerns en bijbehorende labels.

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support