Blog: "De gulden middenweg"

Deel dit bericht via
Paul Sterkenburg
Geschreven door
Paul Sterkenburg
Productmanager eerstelijnszorg
‘De hamvraag is: hoe actueel wil en kun je zijn? Wat is acceptabel? Het is zoeken naar de balans tussen actualiteit en betrouwbaarheid.’

"Geregeld krijg ik vragen over de actualiteit van de inzichten die de Praktijkspiegel biedt: 'Waarom staan alleen de cijfers van 2017 in de Praktijkspiegel en niet die van 2018, terwijl het al 2019 is?' Ik ben blij dat huisartsen en zorgverzekeraars deze gevoelens van ongenoegen met ons delen. Ik begrijp de frustratie, ik voel het zelf ook. Maar vroegtijdig leveren van inzichten die niet compleet zijn kan een onstabiel beeld geven. Zo simpel ligt het dus niet, helaas.

Tussen het moment waarop Vektis de declaratiedata ontvangt en het moment waarop de zorg is verleend zit een aantal maanden. In het geval van declaratiedata over de geestelijke gezondheidszorg soms wel een jaar of langer. Dit heeft te maken met de looptijd van een diagnose behandel combinatie (dbc). Bij de instellingen blijft een dbc geregeld 365 dagen open staan. In veel gevallen declareert de instelling pas na afloop van dat jaar de geleverde zorg. Dat maakt het lastig en soms onmogelijk een actueel beeld te laten zien. Wanneer wij deze cijfers over 2018 tussentijds deels opleveren, dan kan het zo zijn dat de inzichten op dat moment reden geven tot het doorvoeren van veranderingen. Terwijl het goed mogelijk is dat de complete data over 2018 een ander beeld geeft.

Ramingen

Wij brengen graag betrouwbare en stabiele cijfers en inzichten. Vroegtijdig leveren kan een onstabiel beeld geven. De hamvraag is dus: hoe actueel wil en kun je zijn? Wat is acceptabel? Het is zoeken naar de balans tussen actualiteit en betrouwbaarheid. Ik praat daarover met huisartsen om de gulde middenweg te kunnen bewandelen. Hierdoor hebben we nu bijvoorbeeld de update van de Praktijkspiegel uitgesteld om voor 2018 wel een compleet jaar te bieden. En we zijn aan het onderzoeken of we bijvoorbeeld door het geven van ramingen inzicht kunnen bieden in het lopend kalenderjaar.

Praktijkspiegel versus HIS

Overigens: er is een wezenlijk verschil tussen de Praktijkspiegel van Vektis en het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). HIS gaat over wat de huisarts zelf doet en bevat onder andere patiëntendossiers, inzichten over voorgeschreven medicatie en de door de huisarts zelf ingediende declaraties. De Praktijkspiegel gaat over de zorg die de patiëntenpopulatie van een huisartsenpraktijk ontvangt in bijvoorbeeld het ziekenhuis, bij de fysiotherapeut of in de ggz. HIS en de Praktijkspiegel zijn geen concurrenten van elkaar, ze vullen elkaar juist aan. Ik pleit dan ook voor samenwerking tussen de 2 informatiebronnen. Zo worden de inzichten voor huisartsen niet alleen actueler maar ook rijker.”