Definitief overstapcijfer bekend: 6,7% wisselt van zorgverzekeraar

Deel dit bericht via

Tussen 2021 en 2022 zijn 1,2 miljoen verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar, zo blijkt uit onze cijfers. Dat is 6,7% van de verzekerden. Het overstapcijfer komt daarmee iets hoger uit dan vorig jaar (6,5%). Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7.

Overstappen   

Het overstappercentage gaat alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars (risicodrager). Verzekerden die gewisseld zijn tussen 2 labels van 1 zorgverzekeraar, of van een collectief naar een andere verzekering van dezelfde zorgverzekeraar, zijn hier niet meegerekend als overstapper. 

 
Compleet beeld overstapseizoen 2022   

Eind april publiceren we een uitgebreide analyse van de overstapcijfers in de jaarlijkse Zorgthermometer Verzekerden in beeld. Kijk hier voor de uitgave van vorig jaar.