Definitief overstappercentage komt uit op 6,5

Deel dit bericht via

In het najaar van 2020 zijn 1,1 miljoen verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar, zo blijkt uit onze cijfers. Dat is 6,5% van de verzekerden en daarmee gelijk aan het overstappercentage van vorig jaar. 
Corona lijkt niet van invloed te zijn op de keuze die verzekerden maken ten aanzien van hun zorgverzekering voor 2021. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7%.

Overstappen  

Het overstappercentage gaat alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars (risicodrager). Verzekerden die gewisseld zijn tussen 2 labels van 1 zorgverzekeraar, of van een collectief naar een andere verzekering van dezelfde zorgverzekeraar, zijn hier niet meegerekend als overstapper.

Compleet beeld overstapseizoen 2021  

Eind april publiceert Vektis een uitgebreide analyse van de overstapcijfers: de Zorgthermometer Verzekerden in beeld. Nu is alleen gekeken naar het aantal verzekerden dat voor 2021 een polis afsluit bij een andere zorgverzekeraar dan in 2020. In de publicatie van vorig jaar zie je op pagina 6 de verdeling in 2020 van de concerns en bijbehorende labels.