Definitief overstappercentage zorgverzekering komt uit op 6,5

Deel dit bericht via

Het definitieve overstappercentage voor 2020 bedraagt 6,5. Dit betekent dat 1,1 miljoen verzekerden per 1 januari 2020 van zorgverzekeraar zijn veranderd. Het percentage overstappers is gedaald ten opzichte van vorig jaar, toen was het 7,0. In 2018 wisselde 6,2% van de verzekerden van zorgverzekeraar.

De sluitingsdatum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering was 31 januari. Daarmee is alle overstapinformatie verwerkt bij de zorgverzekeraars. Op basis daarvan hebben wij dit definitieve percentage vastgesteld. In onderstaande figuur een overzicht van de overstappercentages vanaf het overstapseizoen 2010/2011.

Overstapcijfer Zorgverzekeringen 2019 Vektis

Alleen overstappers tussen zorgverzekeraars

Het overstappercentage gaat alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars (risicodrager). Verzekerden die gewisseld zijn tussen 2 polissen van 1 zorgverzekeraar hebben we hier niet meegerekend als overstapper. Daarnaast nemen we de verzekerden die van verzekeraar veranderen als gevolg van een overgang van een collectief contract ook niet mee als overstapper.

In april publiceren we op deze website een uitgebreide analyse van het overstapseizoen in de Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2020.

Wil je inzicht in het overstapseizoen van vorig jaar? Download dan hier rechts de Zorgthermometer Verzekerden in beeld 2019. Op pagina 7 vind je daarin ook een overzicht van alle zorgverzekeraars in 2019 en bijbehorende polissen.

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support