Factsheet verzekerdenmobiliteit

Deel dit bericht via

Eind 2020 zijn 1,1 miljoen verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar. Dat is 6,5% van de verzekerden en daarmee is het overstappercentage vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7%. Vektis brengt jaarlijks in kaart hoeveel mensen er wisselen van zorgverzekeraar.
In deze factsheet verzekerdenmobiliteit zoomen we in op de meest interessante feiten & cijfers van 2021.

Download voor alle feiten & cijfers de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2021.

Het ligt voor de hand dat de toegenomen aandacht voor de zorg door corona heeft bijgedragen aan veranderingen van de keuzetrends. In hoeverre dit het geval is kunnen we op basis van de overstapinformatie niet aangeven. 

Overstappercentage vrijwel gelijk aan vorig jaar

Eind 2020 zijn 1,1 miljoen verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar. Dat is 6,5% van de verzekerden en daarmee is het overstappercentage vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen 6 en 7%. Het overstappercentage van 6,5 gaat over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars, ook wel risicodragers genoemd. Verzekerden die gewisseld zijn van verzekeraar als gevolg van een collectief contract, en verzekerden die overgaan naar een ander verzekeringspakket bij dezelfde zorgverzekeraar, tellen we niet mee als overstapper.

Meeste overstappers wonen in de stad Utrecht

Inwoners van de provincie Utrecht zijn een stuk minder honkvast als het gaat om de zorgverzekering dan verzekerden die wonen in Zeeland. De samenstelling van de bevolking speelt hier een rol bij: de bevolking in Utrecht is gemiddeld jonger dan in Zeeland. We zien dat verzekerden minder vaak overstappen naarmate ze ouder worden. 

Wanneer we verder inzoomen op de kaart van Nederland, dan zien we dat de 3 gemeenten waar het minst overgestapt wordt allemaal in Zeeland liggen (Sluis, Hulst en Terneuzen). In de stad Utrecht stapte 10% van de verzekerden over naar een andere zorgverzekering.

Wil je weten hoeveel mensen er in jouw woonplaats gewisseld zijn van zorgverzekering? Navigeer dan met je muis over de kaart.

Meer mensen kiezen voor aanvullende verzekering

De basisverzekering is verplicht voor alle Nederlanders. Dit jaar kozen voor het eerst in jaren meer verzekerden voor een aanvullende verzekering: 84,9% ten opzichte van 83,2% in 2020. In absolute aantallen gaat het om een verschil van zo'n 400 duizend verzekerden. 

De aanvullende verzekering bevat vergoedingen voor zorg die niet in de basisverzekering zitten. Het combinatiepakket, een aanvullende verzekering inclusief een verzekering voor mondzorg, wint aan populariteit. In 2021 koos bijna een derde van de verzekerden voor een combinatiepakket met een aanvullende verzekering daarvoor. Vorig jaar was dat nog geen kwart.

 

Minder mensen kiezen voor vrijwillig eigen risico

Net als in de afgelopen jaren bedraagt het vrijwillig eigen risico 385 euro per persoon per jaar. Verzekerden, kunnen de keuze maken het eigen risico vrijwillig te verhogen met een maximum bedrag van 500 euro. Daarmee komt het totale eigen risico voor hen uit op 885 euro per jaar.

13,1 % van de verzekerden kiest voor een vrijwillig eigen risico. Dit percentage is voor het eerst in jaren licht gedaald: 13,3% in 2020. Ook het percentage verzekerden dat kiest voor het maximale vrijwillig eigen risico daalde licht.

a.s.r. laat grootste relatieve groei zien, als concern en als zorgverzekeraar

Voor 2021 konden verzekerden kiezen uit 20 zorgverzekeraars. Zij maken deel uit van in totaal 10 concerns. De 4 grootste zorgverzekeraars hebben samen 85% van de zorgverzekeringsmarkt in handen. Daarmee is hun aandeel praktisch gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar (84,9%).

Het marktaandeel van a.s.r. laat de grootste relatieve groei zien. In de figuur hiernaar zie de de relatieve groei van de verschillende zorgverzekereraars.

Bekijk ook: Marktaandelen zorgverzekeraars door de jaren heen, inclusief fusies

Concerns en zorgverzekeraars

Welke zorgverzekeraar (risicodrager) valt er onder welk concern? In de figuur hiernaast kun je dat bekijken.

> Figuur op ware grootte bekijken (PDF)

Concerns en zorgverzekeraars