Gemeentezorgspiegel geeft integraal beeld van de zorg over en voor de regio

Deel dit bericht via

Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben op landelijk niveau met elkaar afgesproken dat zij de zorg in de regio samen verder gaan verbeteren. Speerpunten daarbij zijn geestelijke gezondheidszorg (ggz), ouderenzorg en preventie. Om gerichte afspraken te maken over goede zorg voor inwoners van de regio, hebben de 3 partijen informatie nodig over het zorggebruik in de regio. De Gemeentezorgspiegel van Vektis voorziet in die informatiebehoefte.

De Gemeentezorgspiegel biedt een compleet beeld van het zorggebruik vanuit alle zorgdomeinen, tot op wijkniveau. We geven daarbij ook rapportages over specifieke zorg, zoals ggz en ouderenzorg. Met de Gemeentezorgspiegel beschikken gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren over dezelfde betrouwbare en feitelijke informatie.

Integraal beeld van de zorg

Vektis beschikt via de zorgverzekeraars al over alle informatie uit de Zorgverzekeringswet en de langdurige zorg. Deze informatie is daarom direct beschikbaar in de Gemeentezorgspiegel. Gemeentes die gebruikmaken van de Gemeentezorgspiegel leveren zelf de Wmo-informatie aan bij Vektis, zodat wij de spiegelinformatie compleet kunnen maken en zo een integraal beeld van de zorg geven. Eind 2020 bieden we ook de mogelijkheid om de informatie uit de jeugdzorg toe te voegen.

Het aantal gemeenten dat gebruik maakt van de Gemeentezorgspiegel groeit. Bij elkaar opgeteld hebben zij nu zicht op het zorggebruik van 3,5 miljoen Nederlanders. Dat is 20% van de Nederlandse bevolking.

Naar de Gemeentezorgspiegel


 

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support