Gemeentezorgspiegel nu kosteloos beschikbaar voor alle gemeenten

De Gemeentezorgspiegel wordt de komende 6 jaar gefinancierd door Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten!

Deel dit bericht via

De Gemeentezorgspiegel biedt unieke informatie over het zorggebruik en zorgkosten in elke gemeente. Vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet Langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet (Jw) geven we de inzichten integraal weer op gemeente-, wijk- en buurtniveau. Dat doen we met data en visualisaties. Dit geeft gemeenten en zorgverzekeraars een goed beeld van knelpunten en ontwikkelingen waardoor zij hun beleid en dienstverlening kunnen verbeteren. 

Veelbelovend
Gemeenten zien de Gemeentezorgspiegel als veelbelovend vanwege de relatie met de achterliggende brondata (zorgdeclaraties). Ze gebruiken de informatie om samenwerkingen te versterken, zowel lokaal als regionaal. Binnen regio’s kan data van gemeenten worden gebundeld voor regiobeelden. Samen sturen op betaalbare en toegankelijke zorg met eenduidige en betrouwbare data, in plaats van op het onderbuikgevoel. 

Herman Bennema, algemeen directeur van Vektis, voegt toe: “Om de zorg te kunnen verbeteren en de vinger op de zere plek te leggen zijn data en informatie onontbeerlijk. De Gemeentezorgspiegel bundelt het zorggebruik over de vier domeinen heen. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars en gemeenten een compleet integraal beeld van bijvoorbeeld de ggz of de ouderenzorg in de regio.”

Vektis is erg blij dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overeenstemming hebben bereikt over de financiering en doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel. 

Meer weten?
Op dit moment zijn ruim 60 gemeenten aangesloten bij de Gemeentezorgspiegel. Doordat de Gemeentezorgspiegel nu kosteloos beschikbaar is voor alle gemeenten, is een mogelijke drempel om deel te nemen weggenomen. Wil je ook gebruik maken van de waardevolle inzichten die de Gemeentezorgspiegel biedt? Meld je dan aan door een mail te sturen naar gemeentezorgspiegel@vektis.nl.

Klik hier voor meer informatie over de Gemeentezorgspiegel