Grote verschillen in zorguitgaven bij wel of niet opnemen van EPA-patiënten

Deel dit bericht via

Er zijn grote verschillen in de zorguitgaven voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). De gemiddelde zorgkosten voor een EPA-patiënt zijn in 2018 16 duizend euro. Krijgt iemand een ambulante behandeling, dus zonder opname, dan zijn de uitgaven gemiddeld ruim 9 duizend euro per patiënt. Wordt iemand wel opgenomen, dan bedragen de kosten gemiddeld bijna 60 duizend euro. Het aandeel mensen dat opgenomen wordt is door de jaren heen afgenomen, van 14,6% in 2012 naar 12,6 % in 2018.  
 
In de figuur hieronder zie je de totale zorguitgaven van een EPA-patiënt. Deze zijn over de jaren heen aardig stabiel. Het aandeel ggz-kosten en de overige Zvw-kosten, bijvoorbeeld voor een behandeling of opname in het ziekenhuis, nemen door de jaren heen iets toe. Namelijk ggz van 40% naar 50% van het totaalbedrag per patiënt en overige Zvw van 21% naar 26%. De kosten in de Wlz nemen juist af tussen 2014 en 2015, van 37% naar 24%. Dit heeft met name te maken met de overheveling van ambulante Wlz naar de Wmo.

 

EPA op gemeenteniveau 

Via de Gemeentezorgspiegel kunnen gemeenten meer informatie krijgen over patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening in de verschillende wijken in hun gemeente. De monitor EPA-GGZ in de Gemeentezorgspiegel kan ingezet worden als stuurinformatie voor de wijkteams. Gemeenten hebben een grote rol in de ondersteuning van mensen met een psychiatrische aandoening. 
De EPA-data in de Gemeentezorgspiegel is geüpdatet en toont nu ook 2018.
Meer EPA 

Binnen de ggz bestaat een groep patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Deze patiënten hebben vaak een langere periode een psychiatrische stoornis, ondervinden daardoor langdurige beperkingen en hebben meerdere zorgbehoeftes. Ze zijn daardoor vaker langdurig in zorg.  
 
In de Factsheet Ernstig Psychiatrische Aandoening (EPA) zoomen we in op de zorgconsumptie en zorgkosten van de EPA-groep door de jaren heen. We laten onder andere zien waar de meeste (Boekel) en minste (Vlieland) EPA-patiënten wonen. En we kijken naar de meest voorkomende diagnose bij EPA-patiënten.