Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Omvang niet-gecontracteerde ggz stabiliseert

Deel dit bericht via

Gedurende de looptijd van het Bestuurlijk akkoord ggz 2019-2022 monitort Vektis de omvang van de niet-gecontracteerde ggz. Begin januari brachten we in opdracht van het ministerie van VWS en de andere partijen uit het Bestuurlijk akkoord een nieuwe monitor uit, over de jaren 2016 tot en met 2019. Daaruit blijkt dat het aandeel niet-gecontracteerde ggz zowel in aantal patiënten als in kosten in 2019 stabiliseert. Daarmee komt een eind aan de groei over de afgelopen jaren.  


Figuur 1. Het aandeel patiënten met niet-gecontracteerde zorg

 
Figuur 2: Het aandeel niet-gecontracteerde zorg in kosten 

In het Bestuurlijk akkoord ggz 2019-2022 zijn afspraken gemaakt over het stimuleren van contractering. Op basis van declaratiedata geven wij in de monitor een feitelijk beeld van de ontwikkeling van het aandeel niet-gecontracteerde zorg binnen de generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz voor de jaren 2016 tot en met 2019. Daarnaast belichten we met het onderzoek verschillen tussen de gecontracteerde en niet-gecontracteerde ggz. Met deze inzichten bieden we de partijen in de ggz een basis voor het vormen van beleid op dit terrein. Voormalig Staatssecretaris van VWS Blokhuis heeft de monitor bovendien gedeeld met de Tweede Kamer.