Open data Zorgverzekeringswet nu beschikbaar tot en met 2019

Deel dit bericht via

We hebben de open data bestanden op onze website bijgewerkt met de meest recente informatie: die over 2019. De bestanden bevatten geaggregeerde data van alle verzekerden binnen de Zorgverzekeringswet. Ze zijn dus niet naar een individu te herleiden. De databestanden zijn voor iedereen vrij beschikbaar, bijvoorbeeld om op basis daarvan onderzoek te doen. 
 
De kostengegevens in de Vektis open databestanden zijn onderverdeeld naar verschillende kostensoorten binnen de zorgverzekeringswet, zoals medisch-specialistische zorg, farmacie, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg, hulpmiddelen, mondzorg, paramedische zorg en kraamzorg. Deze zorgkosten zijn uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsklasse. De informatie is beschikbaar op postcode3-niveau (de eerste 3 cijfers van de postcode) en op gemeenteniveau (gemeentelijke indeling 2021 bij bestanden 2019 en gemeentelijke indeling 2020 voor de andere jaren). 

Naar de OPEN DATA BESTANDEN en meer informatie . 

Zelf aan de slag met alle zorgkosten Zvw

De data geven inzicht in alle door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en kunnen van belang zijn voor bijvoorbeeld analisten, onderzoekers of journalisten in de zorg die zelf met de data aan de slag willen. Met onderstaande 5 voorbeelden geven we een impressie van de inzichten die je uit de open databestanden kunt halen.

De open databestanden zijn afkomstig uit de database van Vektis met daarin alle declaratiedata van de zorg uit de Zvw. Op basis van deze data doen we onderzoek en bieden we inzichten over de zorg.
N.B. In de eerste grafiek staat de totaalsom van alle kosten per verzekerde (verzekerdejaar) per jaar. In de laatste grafiek staat de totale kosten ziekenvervoer per verzekerde (verzekerdejaar) per leeftijdklasse in 2019. Zie voor meer informatie over de duiding en definities de bijsluiter bij de open data bestanden.