Trends in paramedische zorg voor mensen met Parkinson

Deel dit bericht via

In Nederland lijden ruim 50.000 mensen aan een vorm van de ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen. Parkinsonpatiënten krijgen regelmatig paramedische zorg, zoals fysio- en oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek. ParkinsonNet deed onderzoek naar de trends in deze paramedische zorg. Het recent hierover gepubliceerde rapport beschrijft de kwaliteit van eerstelijns paramedische zorg binnen het landelijke ParkinsonNet, op basis van een analyse van de Vektis database over 2010-2017.

Enkele zorginzichten:

  • Het aantal parkinsonpatiënten (ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen) onder behandeling van de neuroloog is in 2017 50.415. Dit neemt jaarlijks toe met gemiddeld 3,9%. Als deze toename zich verder voortzet zijn er in 2025 in totaal 68.500 parkinsonpatiënten.
  • Ongeveer 68% van de patiënten met de ziekte van Parkinson maakt gebruik van fysio/oefentherapie, ook maakt deze groep gebruik van ergotherapie (18%), logopedie (10%) en diëtetiek (9%).
  • Het percentage patiënten dat onder behandeling is van een ParkinsonNet therapeut neemt voor alle disciplines nog jaarlijks toe. In 2017 is dat bij de ziekte van Parkinson 48 voor diëtisten, 62 voor fysio/oefentherapeuten, 77 voor ergotherapeuten en 85 voor logopedisten.
  • Bij ParkinsonNet aangesloten therapeuten behandelen meer parkinsonpatiënten dan overige therapeuten. Bij fysiotherapeuten en ergotherapeuten zijn dat gemiddeld 14-15 patiënten per ParkinsonNet therapeut versus 1,5 tot 3 patiënten bij niet bij ParkinsonNet aangesloten therapeuten. ParkinsonNet logopedisten en diëtisten behandelen gemiddeld 10 patiënten tegenover 2 patiënten die door niet-ParkinsonNet therapeuten worden behandeld. In de praktijk is de caseload bij deze laatste groep echter hoger omdat zij vaak ook in een zorginstelling werken.

Het complete rapport is hiernaast te downloaden of ga hiervoor naar de website van ParkinsonNet.

Parkinson en parkinsonismen zijn degeneratieve ziektes van de hersenen waarbij zenuwcellen langzaam afsterven. Onderstaande video van de Parkinson Vereniging geeft een korte uitleg van de ziekte.
ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson en mensen met diverse atypische vormen van parkinsonismen. Ruim 3.100 gespecialiseerde zorgverleners zijn aangesloten bij dit netwerk verdeeld over 70 regionale netwerken. Dit zijn voor een groot deel (ongeveer 75%) paramedische zorgverleners (fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten).

ParkinsonNet ontwikkelde verschillende evidence based richtlijnen op het gebied van paramedische zorg: voor fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek (www.parkinsonnet.nl/parkinson/behandelrichtlijnen). De aangesloten paramedici bij ParkinsonNet zijn geschoold in de behandeling van parkinsonpatiënten en werken volgens deze richtlijnen.