Vektis organiseert 2 Webinars tijdens de Slimme Zorg Estafette

Deel dit bericht via

Tijdens de Slimme Zorg Estafette staat innovatie centraal in de gehele gezondheidszorg: van preventie tot welzijn en van ondersteuning tot behandeling. Belangrijke thema's daarbij zijn onder andere de juiste zorg op de juiste plek, anders werken en succesvol opschalen. Het zijn de (domein overstijgende) samenwerkingen en interactie met deelnemers die de Estafette maken tot wat het is.

De Slimme Zorg Estafette

De zorg kent veel partijen en een complex zorgsysteem. Uiteindelijk draait alles echter om goede zorg voor mensen. Om dat te kunnen bieden is inzicht nodig. In het gebruik van zorg, kosten en aantallen. In wat werkt en wat niet. 

In data over zorg die mensen krijgen zit veel informatie verborgen. Wij, de medewerkers van Vektis, hebben de kennis om uit deze data inzichten te halen die kunnen helpen om bovenstaande wens te realiseren. Daarom organiseren team Regio-inzichten en team Eerstelijns- en Langdurige Zorg tijdens de Slimme Zorg Estafette (SZE) 2 online sessies die aansluiten op 2 thema’s die tijdens de SZE centraal staan.

Huisartsenzorg en de praktijkspiegel

Voor de thema's ‘anders werken’ en ‘digi- en gezondheidsvaardigheden’ biedt team ELZ een online sparringsessie aan die gericht is op de huisartsenzorg. Het Webinar wordt op 2 momenten aangeboden, op 5 februari van 19.00 tot 20.00 uur en op 8 februari 2024 van 13.00 tot 14.00 uur. Hiermee proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de doelgroep, die niet altijd tijdens kantooruren beschikbaar is.

Vektis publiceert 2 keer per jaar de Praktijkspiegel voor huisartsen. De Praktijkspiegel geeft inzicht in de zorg die is geleverd aan uw patiënten: cijfers, tabellen en grafieken over bijvoorbeeld medicijngebruik, bezoekfrequentie en behandeling door specialisten. Om de Praktijkspiegel zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen en gebruiksbehoefte van de gebruikers (huisartsen en zorggroepen) gaan we graag in gesprek met deze doelgroep. Deze sessies zullen vooral ingaan op het gebruik van de Praktijkspiegel, het uitwisselen van ervaringen en een blik op de toekomst met de komst van Power BI. Want het is ontzettend waardevol om in gesprek te blijven met onze klanten, de gebruikers van onze producten.

Voor het thema ‘anders werken’ en succesvol opschalen biedt team Regio-inzichten een online Webinar aan die gericht is op data gedreven- en domein overstijgend (samen)werken. Het Webinar wordt op 2 momenten aangeboden op 7 februari 2024 van 9.00 tot 10.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur.

Gemeenten en de Gemeentezorgspiegel

De Gemeentezorgspiegel biedt unieke informatie over zorggebruik en zorgkosten in elke gemeente. Vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet geven we de inzichten integraal weer op gemeente-, wijk- en buurtniveau. Dat doen we met data en visualisaties. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren gebruiken de Gemeentezorgspiegel om lokale samenwerking in de gemeente en in de regio te versterken. Binnen regio’s kan data van gemeenten worden gebundeld voor regiobeelden.

Tijdens dit Webinar verkennen we gezamenlijk de inzichten van de Gemeentezorgspiegel. En zoomen we bijvoorbeeld in op het dashboard ‘Welzijn’ waarin data van verschillende bronnen samenkomen en we de potentie voor de inzet van interventies op het snijvlak van zorg en welzijn per wijk aangeven. Ook de prevalentie van mensen met dementie, zorg voor ouderen en ggz passeren de revue.

We hopen je hiermee een klein kijkje te hebben gegeven in waar wij als cluster mee bezig zijn. Als je interesse hebt in 1 van deze 2 producten of vragen hebt, neem dan hier contact op.  

Team Regio-inzichten en team Eerstelijns- en Langdurige Zorg