Zorgthermometer: Verzekerden in beeld 2017

Deel dit bericht via

Het jaarlijkse overstapmoment. Het maakt onderdeel uit van onze Zorgverzekeringswet (Zvw). Gebeurden er veel spannende zaken in het overstapjaar 2016/2017? Ja en nee. Duidelijk is dat wij als Nederlanders veel keuzevrijheid hebben. Meer mensen hebben hun eigen risico verhoogd en ruim een miljoen mensen zijn overgestapt. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat we een geweldig solidair systeem hebben waarin we met elkaar een aantal afspraken hebben gemaakt, maar waarbinnen ook individuele keuzes mogelijk zijn. Op één onderdeel is er geen keuzevrijheid: we doen allemaal mee aan de Zvw en dragen ons steentje bij. Ook dit jaar heeft Vektis weer de meest in het oog springende feiten rondom het jaarlijkse overstapmoment gebundeld in een overzichtelijk rapport.

Enkele feiten op een rij:

  • Per 1 januari 2017 is 6,4% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dat komt neer op bijna 1,1 miljoen mensen en dat zijn er iets meer dan het jaar ervoor. Zij kunnen in 2017 kiezen uit 24 zorgverzekeraars en een diversiteit uit polissen.
  • Het marktaandeel van de vier grote concerns (Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis) als geheel is sinds 2006 afgenomen met 2,7 procentpunt. In 2017 zijn 15 miljoen Nederlanders bij een van deze vier concerns verzekerd. Van de grote concerns is ten opzichte van 2006 alleen het marktaandeel van CZ gegroeid. De meeste kleinere concerns zien hun marktaandeel over de afgelopen jaren toenemen.
  • In 2017 bedraagt de gemiddelde nominale jaarpremie € 1.353,- per premiebetalende verzekerde. Vergeleken met 2016 komt dit neer op een stijging met € 91,- oftewel 7,2%: het dubbele van het jaar daarvoor. De nominale jaarpremie was niet eerder zo hoog.
  • Het verplichte eigen risico bedraagt € 385,-. Verzekerden kunnen daarnaast een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,- kiezen. Het maximale eigen risico komt daarmee uit op € 885,-. Het percentage verzekerden met een vrijwillig eigen risico is in de afgelopen jaren gestegen en deze trend zet door in 2017. Iets minder dan de helft van de verzekerden zonder vrijwillig eigen risico maakt het eigen risico vol. Van de verzekerden met een maximaal eigen risico maakt ruim 8% dit volledig vol.
  • Voor de dekking van de zorgkosten waarin de basisverzekering niet voorziet, kun je een aanvullende verzekering afsluiten. De trend van de afgelopen jaren dat minder mensen kozen voor een aanvullende verzekering naast de basisverzekering, zet in 2017 niet door. Terwijl het aandeel verzekerden met een aanvullende verzekering jarenlang gestaag daalde, ligt dit percentage de laatste jaren rond de 84%. In 2015 werd er, net als het voorgaande jaar, ongeveer 3,7 miljard euro aan zorgkosten via de aanvullende verzekeringen vergoed.

Verzekerden in Beeld