Zicht op de zorgkostenverdeling in de wijken

Deel dit bericht via

Elke gemeente kent zijn eigen demografische kenmerken, qua opbouw in leeftijden, sociaal-demografische factoren en uiteraard in gezondheid. Nederland kent diverse monitors op het gebied van gezondheid. Een voorbeeld daarvan is de Gezondheidsmonitor van het RIVM. Ook Vektis publiceert jaarlijks een gezondheidsmonitor, maar dan gericht op zorgkosten in de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet.

Uit de RIVM monitor uit 2016 blijkt dat mensen met name in de regio’s Zuid-Limburg, Oost-Groningen en Zeeland hun eigen gezondheid als minder goed ervaren dan in andere regio’s. Als we de inzichten van Vektis naast de Gezondheidsmonitor van het RIVM leggen, dan zien we dat de zorgkosten in de Zorgverzekeringswet in deze gebieden relatief hoog zijn in vergelijking met de rest van Nederland.  

Bron RIVM Bron Vektis

­De Gemeentezorgspiegel: inzichten op wijkniveau

Op basis van declaratiedata kunnen wij vrij nauwkeurig aangeven hoe hoog de zorgkosten per gemeente zijn. Als beleidsmedewerker bij een gemeente wil je graag beschikken over dergelijke cijfers op een nog gedetailleerder niveau. En dan biedt de Gemeentezorgspiegel uitkomst. Doordat wij de zorgkosten en het zorggebruik ook op wijkniveau kunnen presenteren, zie je exact waar in jouw gemeente de zorgbehoefte hoog is. Gecombineerd met de exacte cijfers over de bevolkingsopbouw, de kosten per zorgdomein en de onderverdeling daarbinnen, geeft de Gemeentezorgspiegel een eerlijk beeld over de feitelijke kosten en het zorggebruik binnen een gemeente.

In de bovenstaande afbeelding tonen we een voorbeeld van het zorggebruik op gemeenteniveau. Als gebruiker kun je inzoomen op een wijk en vervolgens de specifieke zorgkenmerken van die wijk raadplegen. Er zijn detailgegevens per wijk en leeftijdscategorieën beschikbaar. En we bieden de inzichten aan over meerdere jaren, waardoor trends zichtbaar worden. Waardevolle, betekenisvolle informatie die laat zien wat de kenmerken van de gemeente en de wijk zijn en welke impact dat heeft op het zorggebruik en de zorgbehoefte.
Meer weten over de Gemeentezorgspiegel?

De Gemeentezorgspiegel geeft integraal inzicht in het zorggebruik van groepen mensen die zorg ontvangen op snijvlakken van het sociale domein (Jw en Wmo) en het zorgdomein (Zvw en Wlz). We doen dit op gemeente- en wijkniveau en geven bijvoorbeeld inzicht in indicaties, behandelingen en verrichtingen. Wil je meer weten? Download dan de flyer.