Zorgthermometer: 10 jaar zorgverzekeringswet

Deel dit bericht via

Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingevoerd, als opvolger van de Ziekenfondswet. Vanaf dat moment kennen we een basiszorgverzekering voor alle Nederlanders en is het onderscheid tussen particulier en ziekenfonds vervallen. In 2016 bestond de Zvw tien jaar. Dat vonden wij een goed moment om eens terug te blikken op dat wat er in tien jaar tijd allemaal veranderd is voor iedereen die met de zorg te maken heeft.

Wist je bijvoorbeeld dat ongeveer een derde van de zorgverzekerden die in 2006 verzekerd waren, sinds 2006 minimaal een keer van zorgverzekeraar is veranderd? En dat in 2014 ongeveer een derde van de kosten van de groep verzekerden die 80% van de zorgkosten maakt, binnen de leeftijdscategorie 65-84 wordt gemaakt? Het aandeel in de zorgkosten van de leeftijdscategorie 0-17 ligt in dat jaar rond 10%.

Doordat er meerdere fusies hebben plaatsgevonden sinds 2006 zijn er nu minder ziekenhuizen in Nederland. Het aantal overige medisch specialistische zorg (MSZ) instellingen laat met name per 2013 een opvallende stijging zien. Dit komt vooral door de overgang van de geriatrische revalidatiezorg van de AWBZ naar de Zvw. Er is toen een flink aantal instellingen in de Zvw bijgekomen, die in eerste instantie onder de AWBZ vielen. Bij de zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) is een aanmerkelijke daling van het aantal instellingen zichtbaar per 2012. Deze daling heeft voornamelijk een puur administratieve oorzaak, doordat vanaf dat moment meerdere locaties van instellingen zijn samengevoegd onder dezelfde administratieve declaratiecode. Hierdoor is met name ‘op papier’ het aantal instellingen vanaf 2012 behoorlijk afgenomen.

In de periode 2006-2016 zijn de zorgkosten binnen de Zvw gestegen van ruim 25 miljard euro in 2006 naar ruim 41 miljard euro (geraamd) in 2016. Dit heeft deels te maken met een aantal grote uitbreidingen van de dekking in de basisverzekering, zoals de GGZ in 2008, de geriatrische revalidatiezorg in 2013 en de wijkverpleging in 2015.

Deze en andere inzichten kun je bekijken in een speciale, en interactieve, Zorgthermometer over 10 jaar Zvw.

10 jaar Zorgverzekeringswet

Ga naar de speciale website over 10 jaar Zorgverzekeringswet.