Zorgthermometer: Inzicht in de ggz

Deel dit bericht via

Zo’n 10 jaar geleden werd de ggz overgeheveld vanuit de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Wat heeft ons dat gebracht?

In deze Zorgthermometer schetsen we een beeld van de curatieve en langdurige ggz in Nederland. Welke veranderingen zijn in het afgelopen decennium de revue gepasseerd en zijn deze ook van invloed op de kosten en kwaliteit van de zorg? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de patiënt en voor de ggz-aanbieders? Daarnaast geven Bas van Wel, voorzitter van het Platform IHT, en Jeroen Muller, voorzitter bij het NKO, ons een kijkje in de keuken van de ggz-sector. En uiteraard staan we uitgebreid stil bij wat de cijfers ons leren over de ggz.