Wij zijn op 2e Pinksterdag gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Je leest hier meer over onze bereikbaarheid. Lees meer

FBTO en Zorg en zekerheid groeien het hardst

Deel dit bericht via

Voorkant Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2022.jpg

In het overstapseizoen van november 2021 tot februari 2022 wisselden 1,2 miljoen verzekerden van zorgverzekeraar. Dat is 6,7% van de verzekerden. Zorgverzekeraar FBTO (onderdeel van Achmea) maakte de grootste groei door: +67,5%. Zorgverzekeraarsconcern Zorg en Zekerheid groeit relatief het hardst met 12,5%. Daarna volgt Achmea met 5,7%. 

Het overstappercentage is hoger dan dat van 2021. Al jaren schommelt het overstappercentage tussen 6 en 7%. Dit jaar vinden wij de meeste overstappers in Utrecht, Zutphen en Almere. 

Het overstappercentage van 6,7 betreft het aantal verzekerden dat overstapte van de ene naar de andere zorgverzekeraar of risicodrager. Verzekerden die van verzekeraar wisselden vanwege een collectief contract en verzekerden die bij dezelfde zorgverzekeraar kozen voor een ander verzekeringspakket, tellen wij niet mee als overstapper.

De 4 grootste concerns (1 of meer zorgverzekeraars) blijven Achmea, VGZ, CZ en Menzis. Samen bedienen zij 85,1% van alle zorgverzekerden. Dat is nagenoeg hetzelfde als in 2021 en 2020 (85% en 84,9%).

60 verschillende polissen bij 20 verschillende zorgverzekeraars 
Verzekerden konden voor 2022 kiezen uit 60 verschillende polissen bij 20 verschillende zorgverzekeraars. 37 van de 60 aangeboden polissen heten naturapolis en 76% van de verzekerden kiest dit type polis. Hierbij vergoedt de verzekeraar volledig de zorg van zorgverleners met wie hij een contract gesloten heeft. De zorgverzekeraar betaalt de zorgkosten direct aan de zorgaanbieder.

Het aanbod aan combinatiepolissen is toegenomen. In 2022 kozen zowel meer individueel verzekerden (van 12,4% in 2021 naar 17,5% in 2022) als meer collectief verzekerden (van 4,8% in 2021 naar 11,9% in 2022) voor een combinatiepolis.

Een combinatiepolis combineert een restitutiepolis met een naturapolis. Meestal is het een restitutiepolis met een paar uitzonderingen. Dit betekent dat je de meeste zorgkosten die binnen het basispakket vallen, vergoed krijgt, ongeacht naar welke zorgverlener je gaat. De uitzondering vormt dan die zorg waarvoor de verzekeraar een contract heeft gesloten met specifieke zorgverleners. Die zorg vergoedt de verzekeraar alleen als je kiest voor de gecontracteerde zorgverlener.

De gemiddelde individuele verzekering blijft goedkoper dan de gemiddelde collectieve verzekering. Cijfers laten zien dat een groter aantal mensen voor een individuele zorgverzekering kiest. Vanaf 2015 kiezen minder mensen een collectieve zorgverzekering. Deze afname zien wij ook in 2022 terug.

Verplicht en vrijwillig eigen risico 
Het verplichte eigen risico bedraagt 385 euro. 13% van de verzekerden neemt daarbovenop een vrijwillig eigen risico. Dat bedrag varieert tussen de 100 en 500 euro. Van die mensen kiest 75,2% voor het hoogste bedrag. Dat is precies zoals in 2021. Voor hen bedraagt het totale eigen risico 885 euro (385 + 500). Wat opvalt is dat van de mensen die kiezen voor 885 euro eigen risico, 86% minder dan 385 euro besteedt, dus minder dan het verplichte eigen risico. 

Meer feiten en cijfers inzien?
Deze vind je in de Zorgthermometer. Ook vind je hiernaast de bijbehorende databestanden.