Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Zorgthermometer: Verzekerden in Beeld 2023

Deel dit bericht via

Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2023_omslag.jpg

Zorgverzekering

Op basis van de afgelopen 6 overstapseizoenen heeft Vektis begin 2023 een schatting gemaakt van het uiteindelijke overstappercentage van 2023. Dit lag naar verwachting tussen de 8,1 en 8,5%. Het uiteindelijke overstappercentage komt uit op 8,5%: 1,5 miljoen verzekerden. Het hoogste percentage sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. Het lijkt erop dat verzekerden in 2023 prijsbewuster hebben gekozen. Op basis van de overstapinformatie kunnen wij daar verder geen maat en getal aan geven.

Het overstappercentage van 8,5 betreft het aantal verzekerden die kozen voor een basisverzekeringspakket bij een andere zorgverzekeraar of risicodrager. Dit jaar vinden wij de meeste overstappers in Utrecht (12,9%), Nijmegen (11,7%) en Veenendaal (11,6%).

Zorgverzekeraar Nationale-Nederlanden Zorg maakte de grootste groei door: +43,9%. Zorgverzekeraarsconcern a.s.r. groeit relatief het hardst met 35,1%.

De 4 grootste concerns (1 of meer zorgverzekeraars) blijven Achmea, VGZ, CZ en Menzis. Samen bedienen zij 84% van alle zorgverzekerden.

60 verschillende polissen bij 20 verschillende zorgverzekeraars

Verzekerden konden voor 2023 kiezen uit 60 verschillende polissen bij 20 verschillende zorgverzekeraars. 37 van de 60 aangeboden polissen heten naturapolis en 77% van de verzekerden kiest dit type polis. Hierbij vergoedt de verzekeraar volledig de zorg van zorgverleners met wie hij een contract gesloten heeft. De zorgverzekeraar betaalt de zorgkosten direct aan de zorgaanbieder.

Nederlanders kunnen naast de verplichte basisverzekering een aanvullende verzekering kiezen. Relatief veel mensen doen dat: 93,0% in 2006 en 82,5% in 2023. Vorig jaar zagen wij een daling ten opzichte van 2021: 83,5% tegen 84,9%. Deze daling zet door in 2023 naar 82,5%. Onder de collectief verzekerden kiezen meer mensen voor een aanvullende zorgverzekering dan onder de individueel verzekerden. Een zorgverzekeraar mag collectief verzekerden geen premiekorting meer geven bij de basisverzekering, maar nog op de aanvullende verzekering.

De gemiddelde individuele verzekering blijft goedkoper dan de gemiddelde collectieve verzekering. Cijfers laten zien dat minder voor een collectieve zorgverzekering kiest.

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Het verplicht eigen risico bedraagt 385 euro per jaar. 13,3% van de verzekerden neemt daarbovenop een vrijwillig eigen risico. Dat bedrag varieert tussen de 100 en 500 euro. Van die mensen kiest 75,6% voor het hoogste bedrag. Dat is iets hoger dan in 2022 (75,2%). Voor hen bedraagt het totale eigen risico 385 + 500 = 885 euro per jaar. Wat opvalt is dat van de mensen die kiezen voor 885 euro eigen risico, 84% minder dan 385 euro besteedt (minder dan het verplichte eigen risico).

Meer feiten en cijfers inzien?

Deze vind je in de Zorgthermometer. Ook vind je hiernaast de bijbehorende databestanden.