De gemeente Oss gebruikte data uit de Gemeentezorgspiegel als input voor verschillende beleidsvraagstukken

De afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Oss heeft voor verschillende factsheets informatie uit de Gemeentezorgspiegel gebruikt. Deze factsheets zijn gebruikt als input voor beleid rondom ouderenzorg en als input voor de Brede SPUK-regeling (specifieke uitkering) van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). 

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Voor het aanvragen van de Brede SPUK-regeling van het GALA is onder andere het aantal zorggebruikers en de zorgkosten per inwoner in de gemeente Oss (en de bijbehorende wijken/kernen) vergeleken met het gemiddelde landelijke zorggebruik. Dit werd gedaan voor zorg gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (huisartsenzorg, farmaceutische hulp), Wet langdurige zorg (zorg in een instelling en zorg thuis) en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Uit de informatie bleek bijvoorbeeld dat het aantal zorggebruikers in de Zorgverzekeringswet in Oss hoger is dan landelijk, maar dat de kosten per inwoner nauwelijks hoger zijn. Daarnaast  wonen in Oss minder mensen in een Wlz-instelling dan landelijk het geval is. Ook heeft Oss meer thuiswonende mensen met dementie dan landelijk gemiddeld. 

b176cc2dfb1a80f29b99e9590d3e17b4.PNG

Voor een uitgebreide factsheet over ouderen verzamelde de gemeente Oss informatie rondom ouderen uit de Gemeentezorgspiegel voor het maken van een overzicht over het zorggebruik van ouderen over verschillende zorgdomeinen en zorgsoorten heen. Daarbij werd gekeken naar de huidige cijfers, maar ook naar prognoses van het zorggebruik. Het aandeel ouderen in Nederland en hun zorggebruik neemt toe, en dat is ook in Oss te merken. Zorggebruik en kosten van 65 plussers in de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning is in de factsheet meegenomen, evenals het aantal thuiswonende mensen met dementie en specifiek het aantal 65-plussers dat gebruikt maakt van wijkverpleging. In deze factsheet is Oss ook vergeleken met het landelijk gemiddelde. Op basis van de verzamelde informatie is te concluderen dat de verwachting is dat meer ouderen (vooral boven de 85 jaar) thuis zullen blijven wonen, ook ouderen met dementie. Deze ouderen zullen een groter beroep op de zorg uit verschillende domeinen doen en de zorgkosten zullen stijgen.

Specifiek om inzicht te krijgen in het aantal thuiswonende mensen met dementie is informatie uit de Gemeentezorgspiegel gebruikt. In de Gemeentezorgspiegel is informatie beschikbaar over het aandeel thuiswonende 40-plussers met dementie (Oss vergeleken met landelijk) en over de gemiddelde kosten per persoon met dementie in de Wlz-thuis, Wijkverpleging en ziekenhuiszorg. Per wijk/kern is inzichtelijk gemaakt wat het aantal thuiswonenden met dementie er in Oss zijn en hoeveel kosten deze mensen hebben in de Wlz-thuis, ziekenhuiszorg en wijkverpleging. Daarnaast is ook op een rijtje gezet welk aandeel van deze mensen wijkverpleging ontvangt, welk aandeel een ziekenhuisopname heeft, welk aandeel de SEH bezoekt en welk aandeel instroomt in een Wlz-instelling.