Gemeentezorgspiegel levert bijdrage aan totstandkoming gedeeld Regiobeeld Twente

GGD Twente, Kennispunt Twente, de 14 Twentse gemeenten, Menzis en Vektis werkten samen aan een gedeeld regiobeeld vanuit de Integrale Samenwerkingsagenda Twente. Door de Gemeentezorgspiegel ontstond inzage in de data vanuit de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet van alle Twentse gemeenten.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

In de regio is veel data beschikbaar rondom gezondheid, zorg en ondersteuning. Daarom is in de eerste fase van het project gekozen om te richten op één doelgroep: Twentse ouderen. Data, passend bij deze doelgroep, zijn geanalyseerd en gebundeld in een regionale factsheet en factsheets per gemeente. Deze factsheet brengt de gezondheid en het zorggebruik van Twentse ouderen ten opzichte van het landelijke beeld en binnen Twente onderling in kaart.

Gezamenlijk regiobeeld
In de regio wordt data vanuit verschillende wet- en regelgeving op diverse manieren bijgehouden in uiteenlopende databases. Alle 14 Twentse gemeenten en Menzis werken samen aan een gedeeld regiobeeld om:

Meer inzicht te krijgen in de zorg- en ondersteuningsvraag en de behoefte van onze inwoners, in relatie tot het aanbod van zorg en ondersteuning en de mate van gezondheid (op regio, gemeente, en wijk/dorp niveau).
Gezamenlijke opgaven te formuleren op basis van data en feiten (analyse projecten en beleidsvorming).
De effecten van ingezet beleid en de ontwikkeling van zorgkosten en zorguitgaven te volgen (monitoren).
Het project startte met het bundelen van alle data en informatie vanuit GGD Twente, de gemeenten via Kennispunt Twente (Wmo-Jeugdwet) en de Vektis Gemeentezorgspiegel (Wlz-Zorgverzekeringswet). Dit betekent dat er inzage is in de data vanuit de Wlz (zorgkantoor), de Zorgverzekeringswet (vanuit alle zorgverzekeraars) en, op basis van de Gemeentezorgspiegel van alle gemeenten, het regiobeeld voor heel Twente. Deze data vult elkaar aan en laat een compleet beeld zien van de effecten. Samantha Dinsbach, directeur GGD Twente: “Wij werken samen aan een gezonde Twentse samenleving. We willen dat onze inwoners zo gezond mogelijk zijn en ziekte en zorg daarmee kunnen voorkomen. Met het gezamenlijke regiobeeld krijgen we meer inzicht in de gezondheid en zorgconsumptie van onze inwoners en de verbinding tussen beide. Hier kunnen we nu nóg beter op inspelen.”

Gemeenten werken lokaal aan het realiseren van een toekomstbestendig en betaalbaar zorgstelsel. De lokale aanpak verschilt daarin per gemeente, maar het gedeelde regiobeeld helpt daarbij: “Door een gezamenlijk regiobeeld, krijgen we meer inzichtelijk wat onze inwoners nodig hebben. Niet alleen regionaal, maar ook lokaal. Met deze data kunnen we inzetten op de juiste aanpak voor de inwoners van Hengelo, echt inspelen op hun gezondheid en zorgbehoeftes en meer grip krijgen op de kosten”, aldus Claudio Bruggink, wethouder gemeente Hengelo en voorzitter Bestuurlijk Overleg Kennispunt Twente.

Eerste resultaten
In de eerste fase van het project hebben we ons gericht op één doelgroep, namelijk ouderen in Twente. Deze data is gebundeld en geanalyseerd. De resultaten daarvan staan omschreven in een complete factsheet over de gezondheid en het zorggebruik van Twentse ouderen ten opzichte van het landelijke beeld, waarbij specifieke onderdelen zijn uitgelicht. De factsheets per gemeente zijn op te zoeken via de inhoudsopgave aan de linkerzijde van de website twentsegezondheidsverkenning.nl 

“Data is een middel, geen doel op zich. Het ook echt gaan begrijpen en benutten is een volgende stap. Door alle data te bundelen en op dezelfde manier te registreren, maken we data voor elkaar inzichtelijk en bruikbaar. Een unieke samenwerking in Nederland”, vertelt Inge Bakker, onderzoeksmanager Kennispunt Twente. “De komende periode gaan we aan de slag met het analyseren en uitwerken van data van andere doelgroepen. Ook deze bundelen en delen we.”

Integrale Samenwerkingsagenda
Ilse Duursma, wethouder gemeente Dinkelland: “Samen streven we naar de juiste zorg op de juiste plek voor de inwoners van Twente. We moeten elkaar benutten en echt samen aan de slag om grote veranderingen teweeg te brengen in ons zorgstelsel.” Elise Hol, programmamanager Integrale Samenwerkingsagenda Twente vervolgt: “Vanuit de Samenwerkingsagenda kunnen we de juiste verbindingen leggen en daarmee voor echte gezamenlijke veranderingen zorgen. Het gedeelde regiobeeld laat duidelijk zien waarom domeinoverstijgende samenwerking in de regio zo belangrijk is.”

De Integrale Samenwerkingsagenda Twente is een strategische samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, GGD Twente, Provincie Overijssel en vele andere partners op het domein van zorg en ondersteuning. Hiermee bevorderen zij de samenwerking op het snijvlak van zorg, welzijn en wonen. Door initiatieven, krachten en inzet slim te verbinden in de regio, versterken ze slagvaardigheid in het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor de inwoners van Twente.