“Ongelofelijk hoeveel je kunt bereiken in 3 weken”

Met de declaratiedata van Vektis als unieke bron deden Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het datalab van Vektis samen onderzoek naar de inzet van ‘potential aggressive end of life care’ in de laatste levensfase. Er werd gezocht naar antwoord op vragen als: krijgen mensen in deze fase behandelingen die overmatig belastend en (wellicht) niet (meer) gewenst zijn, en zo ja, hoeveel mensen krijgen dergelijke behandelingen en welke factoren hangen daarmee samen? “Landelijke cijfers over palliatieve zorg en zorg in de laatste levensfase zijn er heel weinig. En dan gaat het toch vooral over euthanasie of sedatie”, zegt Heidi Fransen, onderzoeker palliatieve zorg bij IKNL.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

“Wij hadden 2 doelen bij aanvang van het onderzoek. Het eerste was uiteraard om een antwoord te krijgen op onze onderzoeksvraag. Het tweede was om inzicht te krijgen in de data van Vektis. Waar de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) alle cijfers heeft over patiënten met kanker die zijn behandeld binnen medisch specialistische zorg, biedt Vektis data van patiënten met alle ziektebeelden in het gehele zorgveld. Dit vormt een interessante aanvullende bron voor onderzoek als het onze. En de NKR bevat waardevolle klinische gegevens die Vektis data complementeren.

De samenwerking met het Datalab was intensief, prettig en leuk. Omdat wij veel fysiek aanwezig waren bij Vektis, werden resultaten direct teruggekoppeld en konden we er samen over nadenken. Ongelofelijk hoeveel je op deze manier kunt bereiken in 3 weken! Uit het onderzoek kwam overigens naar voren dat het inzetten van palliatieve zorg leidt tot minder behandelingen en opnames in de laatste levensfase die (wellicht) niet gewenst zijn. Op deze uitkomst hadden wij gehoopt”, besluit Fransen.

"Omdat wij fysiek aanwezig waren bij Vektis, konden we samen nadenken over de resultaten."

Binnenkort publiceren IKNL en Vektis de eerste concrete uitkomsten van dit bijzondere onderzoek. Houd hiervoor onze website in de gaten. Ook in de toekomst hopen IKNL en Vektis verder samen te werken. Een eerste stap daarin is nu gezet in de vorm van dit onderzoek en een wetenschappelijk artikel met de uitkomsten van het onderzoek over de inzet van palliatieve zorg en ‘aggressive end of life care’.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Deze zorg behelst het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard.

Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren. De behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering of het voorkomen van klachten. Palliatieve zorg wordt geleverd door generalisten, zo nodig met ondersteuning van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners.

Bronnen:

https://www.pallialine.nl/richtlijn/item/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=1078

https://www.ongeneeslijk.nl/Wat-is-palliatieve-zorg