Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Bij ZIO (Zorg In Ontwikkeling) zijn 89 huisartsen aangesloten uit Maastricht en omgeving (Heuvelland). ZIO ondersteunt en versterkt hen bij zaken als scholing, de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten en het sluiten van zorgcontracten. Guy Schulpen is directeur zorg bij ZIO én fan van de Praktijkspiegel. “De Praktijkspiegel is een benchmark. Het zegt iets over je manier van handelen als huisarts. Doordat je inzicht krijgt in ‘hoe je werkt’ en wat dat kost kun je de kwaliteit van zorg verbeteren en doelmatiger werken. Je praktijk vergelijken met het landelijk beeld en het gesprek hierover aangaan met je collega’s.”

Regionale Praktijkspiegel

In 2018 deed ZIO mee aan een pilot van Vektis, waarbij een vergelijking met de regio mogelijk was: de Regionale Praktijkspiegel. Met de Regionale Praktijkspiegel was de Praktijkspiegel in plaats van op praktijkniveau beschikbaar op regionaal niveau. Schulpen: “Die pilot heeft ons veel nieuwe informatie opgeleverd, op een ander niveau, namelijk beleidsmatig voor ons als zorgregio. Een groot deel van de zorgkosten in Nederland wordt gemaakt door de eerstelijn. Het is goed dat huisartsen hier meer inzicht in krijgen. De Regionale Praktijkspiegel heeft ons laten zien welke kosten wij maken in deze regio, waar het geld naar toe gaat, over alle domeinen heen. In ons geval kwam bijvoorbeeld aan het licht dat de kosten in de ggz een overschrijding lieten zien. Dit was een blinde vlek in de regio. Vervolgens hebben we uitgezocht waarom dit zo is. Ons beleid nu is er op gericht dat we de ggz-kosten omlaag krijgen, zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid. De Regionale Praktijkspiegel kwam ook goed van pas tijdens de inkoopgesprekken met zorgverzekeraars, want het helpt bij het duiden van kosten van een bepaald zorgsegment, zoals de huisartsenzorg of de geestelijke gezondheidszorg. De kosten voor eerstelijnszorg kunnen hoger zijn dan het landelijk beeld, maar tegelijkertijd kunnen de kosten voor ziekenhuiszorg lager zijn dan gemiddeld. De Regionale Praktijkspiegel geeft daar inzicht in.”

“Een groot deel van de zorgkosten wordt gemaakt door de eerstelijn”

Spiegelen binnen ZIO

ZIO staat aan de vooravond van een nieuw project waarin zij de Praktijkspiegels van zo’n 15 huisartsen naast elkaar leggen. Tijdens kleinschalige intervisiebijeenkomsten wordt met elkaar gekeken naar de verschillen binnen de eigen zorgorganisatie. Schulpen: “Als we kijken naar de aard van de zorgvraag, de patiëntenpopulatie en hoe er zorg wordt verleend, landelijk en regionaal, dan zien we veel verschillen. In een bepaalde regio wonen nu eenmaal meer ouderen, of meer mensen met een bepaalde aandoening. Dan kan het zijn dat je als praktijk meer kosten maakt dan het landelijk gemiddelde. Het is interessant om te weten hoe je het doet op het gebied van kleine chirurgische ingrepen bijvoorbeeld, ten opzichte van je collega-huisartsen in de regio. De verwachting is dat onze huisartsen op dat onderwerp ongeveer hetzelfde beeld laten zien. Maar misschien blijkt wel dat de ene huisarts hier veel meer tijd aan kwijt is dan de ander. We gaan met de huisartsen in gesprek hierover en willen op die manier leren van elkaar. Hoe kunnen we doelmatiger werken, kwaliteit van zorg verbeteren en onze rol in de wijk beter pakken? Dat is een spannend traject, want je krijgt wellicht het gevoel dat er iemand over je schouder meekijkt en er komt waarschijnlijk veel discussie. Maar als je ervan overtuigd bent dat je goed en integer handelt, dan heb je niets te verbergen. Dan geeft het leren van elkaar je alleen maar meerwaarde. Ons project heeft een looptijd van 5 jaar. Laten we regelmatig met elkaar evalueren wat het ons brengt, zo kunnen jullie de Praktijkspiegel blijven verbeteren.”

En dat gaan we doen, Guy. Wordt vervolgd dus.