Wij zijn op 2e Pinksterdag gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Je leest hier meer over onze bereikbaarheid. Lees meer

6,2% verzekerden overgestapt naar andere zorgverzekeraar

Deel dit bericht via

Van 2019 op 2020 is 6,2% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, zo blijkt uit een analyse van Vektis van de voorlopige cijfers van zorgverzekeraars. In totaal gaat het om 1,1 miljoen overstappers. Vorig jaar kwam het definitieve overstappercentage uit op 7,0.

Overstappers zorgverzekering

Definitieve overstapcijfers. Met uitzondering van 2019-2020, dat is een voorlopig overstapcijfer.

Definitieve percentage in februari

Nog niet alle mutaties zijn bij de zorgverzekeraars verwerkt, hierdoor kan het getal van 6,2% nog veranderen. Verzekerden konden tot 1 januari 2020 hun zorgverzekering opzeggen, maar hebben nog tot uiterlijk 1 februari 2020 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Verreweg de meeste overstappers hebben al een nieuwe zorgverzekering gekozen.

In februari publiceren wij het definitieve overstappercentage en eind april volgt een uitgebreide analyse van het overstapseizoen.

Alleen risicodragerniveau

Het overstappercentage gaat alleen over het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars (risicodrager). Verzekerden die gewisseld zijn tussen 2 labels van 1 zorgverzekeraar, of van een collectief naar een andere verzekering van dezelfde zorgverzekeraar, zijn hier niet meegerekend als overstapper. In de Zorgthermometer Inzicht in het overstapseizoen 2019 kun je op pagina 6 de verdeling in 2019 bekijken van de concerns en bijbehorende labels.