Dit is wat zorg kost in Nederland

Deel dit bericht via

62 miljard euro gedeclareerde zorg in 2017. Dit is wat de zorg kost in Nederland. Dit komt neer op gemiddeld € 3.650 per verzekerde.

Ruim tweederde (43,0 miljard euro) viel binnen de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is exclusief kosten die vergoed zijn uit de aanvullende verzekering. In de Wet langdurige zorg (Wlz) ging 19,3 miljard euro om.

 

Vergeleken met 2016 is er sprake van een stijging van de zorgkosten van 2,7%, waarbij de Wlz-uitgaven het sterkst zijn gestegen (4,0%).

De zorgkosten over 2017 kunnen we momenteel nog niet volledig in beeld brengen. Dit komt doordat voor grensoverschrijdende zorg en geestelijke gezondheidszorg nog niet alle declaraties bij de zorgverzekeraars binnen zijn (resp. 82% en 95%). Het bedrag kan dus nog iets oplopen.

Waar bestaat deze 62 miljard uit?

De bestedingen in de Zvw (43,0 miljard euro) kunnen we in meerdere zorgtypen onderverdelen:

De kosten van de Wlz (19,3 miljard euro) kunnen we indelen in Wlz-instellingszorg en Wlz-zorg thuis. Daarbij gaat er bijna 5 keer zoveel geld in de Wlz-instellingszorg om, dan in de Wlz- zorg die thuis geleverd wordt.


 

Integrale zorg

De zorg in Nederland is georganiseerd in ketens, domeinen en wetten. Bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat maakt het lastig om een integraal en compleet beeld van de zorg te krijgen. Vektis heeft zicht op alle zorgdeclaraties, ongeacht waar deze zorg heeft plaatsgevonden en door wie. Daardoor zijn we in staat om domein-overstijgende inzichten te bieden. In de komende maanden doen we dat voor een aantal patiëntgroepen, op basis van onder andere bovenstaande cijfers. Eerder deden we dit al voor mensen met dementie.
*Bij ziekenhuiszorg en farmacie zijn de kosten in werkelijkheid iets lager vanwege zogenaamde plafondafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder.

**Onder de categorie hulpmiddelen vallen hier alleen de kosten van de Zorgverzekeringswet en niet de hulpmiddelen die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) worden gedeclareerd.

***Paramedische zorg en mondzorg wordt grotendeels via de aanvullende verzekering gedeclareerd. De kosten van de aanvullende zorg staan niet in dit overzicht, omdat de aanvullende zorg niet onder de zorgverzekeringswet valt.

****Grensoverschrijdende zorg: dit zijn de kosten van Nederlandse verzekerden die in het buitenland zorg hebben ontvangen.