Driekwart EPA-patiënten komt ook in het ziekenhuis

Deel dit bericht via

Uit onderzoek van Vektis Intelligence blijkt dat in 2016 221 duizend mensen een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) hebben. Door de jaren heen blijft dit aantal stabiel, maar het gaat daarbij niet steeds om dezelfde mensen. Ongeveer 19% van de EPA-patiënten is nieuw in 2016. En ongeveer hetzelfde aandeel patiënten is in 2016 geen EPA-patiënt meer omdat zij bijvoorbeeld lichtere zorg ontvangen.

Kosten EPA-patiënten

Van de EPA-patiënten maakt in 2016 ruim 81% gebruik van geestelijke gezondheidszorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De ggz binnen de Zvw is verdeeld in basis-ggz, gespecialiseerde ggz en langdurige ggz. De meeste mensen worden in de gespecialiseerde ggz behandeld en dit geldt ook voor de EPA-patiënten: 76% van hen ontvangt deze zorg. Daarnaast ontvangt 7% zorg in de basis-ggz en 1% in de langdurige ggz (Wlz). Een groot deel (78%) van de EPA-patiënten komt ook in het ziekenhuis. 16% van de EPA-patiënten maakt gebruik van Wlz-zorg. Patiënten kunnen dus meerdere soorten zorg hebben ontvangen in 2016.

In 2016 hebben de EPA-patiënten 4,9 miljard euro aan zorgkosten. Dit zijn zowel kosten vanuit de Zvw als de Wlz. Gemiddeld bedragen de kosten 22 duizend euro per patiënt. Dit is iets meer dan in 2015. De kosten die EPA-patiënten in de Wmo hebben, zijn hierbij niet in beeld omdat die gegevens bij Vektis niet beschikbaar zijn.

In welke gemeentes wonen relatief de meeste EPA-patiënten?

In Boekel (3.326 per 100.000 inwoners), Renkum (2.935) en Assen (2.842) wonen de meeste EPA-patiënten. Het landelijk gemiddelde ligt op 1.583 patiënten per 100.000 inwoners. Op onze website met publieke zorginzichten is de prevalentie voor andere gemeentes in Nederland te zien.

Klik hier voor alle inzichten over EPA-patiënten.

Wat is EPA?

Binnen de ggz bestaat een groep patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Bij deze groep patiënten is sprake van ernstige psychopathologie, langdurige beperkingen en meerdere zorgbehoeften. Het is noodzakelijk  om behandeling, begeleiding en ondersteuning op meerdere levensdomeinen op elkaar af te stemmen. De zorg die de EPA-groep ontvangt, wordt bekostigd door gemeenten, Wlz-zorgkantoren én zorgverzekeraars. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen, dagbesteding en begeleiding van deze mensen.

Mensen met psychotische aandoeningen zoals schizofrenie vormen de grootste groep, maar ook velen met een angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornis of een verslaving behoren tot de groep met EPA. Om de zorg voor deze patiënten goed te organiseren, is gecoördineerde zorg van zorgnetwerken en professionals van belang.
Meer actuele zorginzichten

Naast de publicatie van vandaag brengt Vektis Intelligence op de website met publieke zorginzichten meer zorgthema’s breed in beeld. Bijvoorbeeld mondzorg, wijkverpleging, huisartsenzorg, COPD/astma, fysiotherapie en dure geneesmiddelen.

Vektis Intelligence wil met dit soort inzichten in de zorg een bijdrage leveren aan de brede maatschappelijke zorgdiscussie en verschillende partijen – zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheid en politiek – helpen om de juiste keuzes te maken voor goede zorg.