Gemeentecijfers van Vektis Intelligence: inwoners Heerlen maken gemiddeld hoogste kosten in Zvw

Deel dit bericht via

Inwoners van Heerlen maakten gemiddeld 3.447 euro kosten per persoon in de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2017. Landelijk gezien lagen deze kosten op 2.490 euro per persoon. Dat blijkt uit nieuwe, door Vektis Intelligence gepubliceerde cijfers over zorg in gemeentes en per zorgsoort. In Urk maakten inwoners gemiddeld de minste kosten in de Zvw: 1.828 euro.

Het verschil tussen Heerlen en het landelijk gemiddelde wordt met name veroorzaakt door hogere gemiddelde kosten van 475 euro voor ziekenhuiszorg en 173 euro in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) per verzekerde. De lagere gemiddelde kosten in Urk ten opzichte van landelijke cijfers zijn met name ontstaan door lagere kosten voor ziekenhuiszorg en de ggz.

Ook Wlz, Wmo en Jeugdzorg

Naast inzicht in de Zvw tonen we in de factsheet met onderzoeksresultaten ook gegevens over het zorggebruik binnen de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Hiermee biedt Vektis zicht op het integraal zorggebruik binnen gemeentes, dus over de domeinen van zorg heen.

Wat zien we nog meer:

  • Van elke 10.000 verzekerden maakten in 2017 207 ouderen gebruik van de Wmo. In 2 gemeentes waren dat er meer dan 400 en in 21 andere gemeentes minder dan 100.
  • Gemiddeld maakten in 2017 per 10.000 verzekerden (op basis van alle leeftijdsklassen) 262 ouderen gebruik van wijkverpleging. In 22 gemeentes zijn er meer dan 400 ouderen per 10.000 verzekerden die wijkverpleging ontvangen. In 2 gemeentes zijn het er minder dan 150.
  • In 2017 gebruikten per 10.000 verzekerden 190 verzekerden medicatie voor de chronische aandoening reuma. In de gemeente Utrecht worden medicijnen voor reuma het minste (1,2%) voorgeschreven en in de gemeente Delfzijl (3,2%) het meeste.

Klik hier voor alle inzichten over gemeentes.

Verdieping naar wijk

Deze en andere informatie is ook beschikbaar op wijkniveau via de Gemeentezorgspiegel. Dit besloten portaal is toegankelijk voor gemeentes en zorgverzekeraars. Kijk hier voor informatie.

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support