Gemeentes

Welkom op de startpagina van Vektis Intelligence voor en over gemeentes. Via deze pagina navigeer je gemakkelijk naar de beste zorginzichten. In de zorg bestaan verschillende financieringsvormen. De ene keer loopt dit via de gemeente, de andere keer via de zorgverzekeraar. Dit maakt het voor gemeentes en zorgverzekeraars noodzakelijk om samen te werken om de zorg goed af te stemmen op zorgvragen van cliënten. Daar helpt Vektis Intelligence bij.

Meer weten?

Charlotte weet alles over de totstandkoming van de inzichten.

Contact

De voordelen

  • Integraal beeld zorggebruik inwoners (Wmo, Zvw en Wlz)
  • Inzicht op gemeente- en wijkniveau
  • Benchmark je gemeente met het landelijk beeld
  • Detailinformatie over specifieke doelgroepen, zoals EPA-patiënten of ouderen
  • Ontwikkeld samen met gebruikers, dus sluit perfect aan op je wensen

Gemeentezorgspiegel

Gebrek aan integraal zicht op het zorggebruik maakt het voor gemeentes en zorgverzekeraars lastig om de beste zorg te leveren voor haar inwoners. Als enige organisatie in Nederland biedt Vektis dit integraal inzicht. Onze Gemeentezorgspiegel geeft een beeld van het zorggebruik in jouw gemeente, inclusief zorg geleverd uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Met de Gemeentezorgspiegel bieden we alle beschikbare gegevens vanuit het zorgdomein, aangevuld met data vanuit het sociaal domein tot op wijkniveau. Ook brengen we in beeld hoe doelmatig de zorgverlening in je gemeente is. De Gemeentezorgspiegel geeft je dus unieke stuurinformatie waarmee je in gesprek kunt met zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Zo kun je de zorg in je gemeente doelmatiger organiseren en inkopen.

Vektis is een onafhankelijke aanbieder van zorginformatie. Wij ontwikkelen de Gemeentezorgspiegel samen met gemeentes en zorgverzekeraars.

> Meer lezen over de Gemeentezorgspiegel

Publieke zorginzichten over gemeentes

Vektis Intelligence biedt ook publieke zorginzichten over zorg in gemeentes. Deze inzichten zijn voor iedereen toegankelijk. Hiermee dragen wij bij aan meer transparantie in de zorg in Nederland.

> Naar de publieke zorginzichten

Meer weten?

Wil je inhoudelijk meer weten over onze dienstverlening voor gemeentes? Neem dan contact op met Charlotte.

Heb  je vragen over inloggen? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

030 8008 360

Teruggebeld worden?

Laat je telefoonnummer en e-mailadres achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Charlotte Messer Productmanager zorginzichten