Het koppelen en samenbrengen van bronnen in het AGB-register

Deel dit bericht via

Het AGB-register is een unieke en onmisbare bron van informatie voor de gehele zorgsector en wordt in bijna alle zorgprocessen en door alle partijen in de zorg gebruikt. Wat het register uniek maakt, is dat wij naast de naam en adresgegevens, ook de bevoegdheden van een onderneming/vestiging en zorgverlener vastleggen. Het gaat dan om een KvK-nummer, een BIG-registratie of om extra informatie, zoals de erkenning ParkinsonNet-therapeut.

AGB unieke identificerende sleutel

Om de bevoegdheden zo compleet en actueel mogelijk te houden, koppelen we bronnen aan het register, bijvoorbeeld het BIG- en het Handelsregister. Op zorgverlener-niveau doen we dit ook, bijvoorbeeld met het Kwaliteitsregister Paramedici. De AGB-code is in beide gevallen de unieke identificerende sleutel. Verandert de informatie over een zorgverlener, onderneming of vestiging in de bron, dan passen we de gegevens geautomatiseerd aan in het AGB-register. De houder van de AGB-code wordt hier altijd over geïnformeerd.

Lastenverlichting

Het koppelen van bronnen draagt bij aan het verminderen van de administratieve lasten binnen de zorgsector. We willen voorkomen dat verschillende partijen keer op keer informatie uitvragen die al ergens geregistreerd staat. Bijkomend voordeel van dit hergebruik is dat alle informatie op 1 plek te vinden is en je dus niet in verschillende bronnen op zoek hoeft naar bijvoorbeeld een zorgaanbieder met een bepaalde erkenning.

Zorgverzekeraars baseren al hun processen op AGB en ook om die reden is het zo belangrijk dat een registratie juist en zo volledig mogelijk is. Neem het declaratieproces: zonder juiste AGB-registratie is uitbetaling van een declaratie niet mogelijk. Niet alleen zorgverzekeraars zijn afhankelijk van de informatie in het AGB-register. Ook de zogenaamde online zorgvinders, zoals www.zorgkaartnederland.nl kunnen niet zonder.

Beheer aan de bron

Wij leggen de informatie uit bijna 100 bronnen vast in het AGB-register, maar wij houden die bronnen niet zelf bij. Dat is aan de partij die de bron beheert: zo beheert het CIBG het BIG-register en de Kamer van Koophandel het Handelsregister.

Door het koppelen brengen we bronnen ook samen. En wist je dat we daarnaast ook de relatie vastleggen tussen zorgverleners en de onderneming/zorginstelling waar zij voor werken? Wil je meer weten hierover, lees dan ook: Het AGB-register als ‘verbinder’.