Jos Aartsen nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Vektis

Deel dit bericht via

De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Vektis Beheer B.V. heeft mr. J.F.M. (Jos) Aartsen met ingang van 1 juli 2017 benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). Voorzitter C.W.F.M. (Chris) Driessen geeft het stokje door aan Aartsen wegens het beëindigen van zijn zittingstermijn. Algemeen directeur van Vektis Herman Bennema: "Vektis neemt afscheid van een gewaardeerde voorzitter en wij danken Chris Driessen voor zijn inzet. Tegelijkertijd zijn we blij dat we met Jos Aartsen een passende opvolger hebben gevonden. Zijn ervaring en positie binnen de gezondheidszorg sluiten mooi aan bij de neutrale rol die Vektis in de zorg vervult."

Aartsen studeerde rechten en heeft zijn sporen verdiend in de gezondheidszorg. Hij was onder meer hoofd beleidssector Curatieve Zorg bij de Ziekenfondsraad en is momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG.

De AvA van Vektis heeft daarnaast ingestemd met het aanblijven van de heer N.F.J. (Norbert) Hoogers als lid van de RvC. Norbert Hoogers is vanaf 1 juli 2017 niet meer werkzaam bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis en heeft ingestemd met het verzoek als lid van de Raad van Vektis aan te willen blijven.

Neutrale positie Vektis

Met de komst van Aartsen is het voor het eerst dat wij een voorzitter hebben die niet werkzaam is bij een zorgverzekeraar. Bennema: "Met de keuze voor Jos Aartsen en het aanblijven van Norbert Hoogers is de governance in lijn gebracht met de neutrale positie van Vektis als business intelligence partner en betrouwbare derde partij voor verschillende partijen in de zorg." Naast de zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland maken ook andere partijen in toenemende mate gebruik van de zorginzichten en producten van Vektis. Bovendien leveren niet alleen zorgverzekeraars zorgdata aan bij Vektis, maar bijvoorbeeld ook ziekenhuizen, GGZ-instellingen en huisartsen.

Raad van Commissarissen

De RvC houdt onder meer toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Vektis. Ook heeft de Raad een adviesfunctie voor de directie.