Limburgse huisartsen versterken de zorg met de Praktijkspiegel

Deel dit bericht via

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2006 verzamelt Vektis alle declaratiedata van de Zvw, waaronder die over geleverde huisartsenzorg. Na 15 jaar hebben we een schat aan ervaring om die data om te zetten naar mooie en waardevolle inzichten waar de huisarts echt iets aan heeft. In dit artikel laten we daarvan enkele mooie voorbeelden zien en vertellen 2 Limburgse zorggroepen hoe zij declaratiedata inzetten om de zorg te verbeteren.

7% minder doorverwijzingen 

Zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL) en zorgverzekeraar CZ startten in 2016 het 5 jaar durende pilotproject ‘PlusPraktijken’, een samenwerking van huisartsen die de huisartsenpraktijk van de toekomst willen neerzetten. Samen streven zij naar verbetering van de zorg en minder doorverwijzingen. Om te zien hoe doelmatig praktijken zorg leveren, wilde de projectorganisatie niet uitgaan van onderbuikgevoelens, maar van objectieve data. De Praktijkspiegel van Vektis toont met data aan hoe de praktijken het doen en levert zo een belangrijke bijdrage aan het project. Daarmee kan onder andere praktijkinformatie over het aantal doorverwijzingen in beeld gebracht en vergeleken worden. In hoeverre heeft de huisarts de rol van poortwachter en verwijst hij door naar medisch specialisten in ziekenhuis en ggz? Op basis van gegevens uit de declaratiedata van alle zorgverzekeraars kan Vektis met dit instrument de verschillen en overeenkomsten laten zien. 
 
Als je op een bepaald specialisme veel of juist weinig doorverwijst, kunnen daar allerlei redenen voor zijn. Mogelijk heb je een andere populatie in jouw wijk. Het kan ook zijn dat je niet de juiste vragen stelt in de spreekkamer. Of dat je de samenwerkingsmogelijkheden met zorgverleners in de wijk niet optimaal benut. Zo zagen we dat er grote verschillen waren in de doorverwijzing naar orthopedie. En op het gebied van oogheelkunde viel op dat veel patiënten rechtstreeks van de opticien een verwijsbrief voor het ziekenhuis bij de huisarts komen ophalen. HOZL organiseerde speeddates tussen de huisartsen om die verschillen met elkaar te bespreken, verklaringen te zoeken en tips uit te wisselen. Die uitwisseling leidde tot betere samenwerking, aanpassingen en verbeteringen, zo blijkt uit de tussentijdse rapportage in 2020 van een onderzoek van de Universiteit Maastricht naar het pilotproject ‘PlusPraktijken’. De deelnemende praktijken verwijzen 7% minder door dan aan het begin van het traject.

Inzicht in zorgkosten eerstelijn 

Ook ZIO (Zorg In Ontwikkeling) uit Maastricht en omgeving (Heuvelland) ging aan de slag met de Praktijkspiegel. ZIO deed in 2018 mee aan een pilot van Vektis, waarbij een vergelijking met de regio mogelijk was: de Regionale Praktijkspiegel. Met de Regionale Praktijkspiegel was de Praktijkspiegel in plaats van op praktijkniveau beschikbaar op regionaal niveau. De deelname aan de pilot leverde ZIO veel nieuwe beleidsmatige informatie op. Bijvoorbeeld dat een groot deel van de zorgkosten in Nederland gemaakt wordt door de eerstelijn en dat het goed is dat huisartsen hier meer inzicht in krijgen. De Regionale Praktijkspiegel liet zien welke kosten zij maakten in deze regio, waar het geld naar toe gaat, over alle domeinen heen. Bij ZIO kwam aan het licht dat de kosten in de ggz een overschrijding lieten zien. Dit was een blinde vlek in de regio. Vervolgonderzoek gaf aan waarom dit zo is. Het beleid nu is er op gericht dat om de ggz-kosten omlaag te krijgen, zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid. De Regionale Praktijkspiegel kwam ook goed van pas tijdens de inkoopgesprekken met zorgverzekeraars, want het helpt bij het duiden van kosten van een bepaald zorgsegment, zoals de huisartsenzorg of de geestelijke gezondheidszorg. De kosten voor eerstelijnszorg kunnen hoger zijn dan het landelijk beeld, maar tegelijkertijd kunnen de kosten voor ziekenhuiszorg lager zijn dan gemiddeld. De Regionale Praktijkspiegel geeft ook daar inzicht in.
Ook gebruikmaken van de Praktijkspiegel?

De Praktijkspiegel geeft huisartsen zogenaamde spiegelinformatie over hun praktijk: inzicht in het zorggebruik van hun patiënten en een vergelijking daarvan met het landelijke of regionale beeld. De Praktijkspiegel is door Vektis ontwikkeld in samenwerking met zorgverzekeraars en huisartsen.

Speciaal voor zorggroepen en andere samenwerkingsvormen bieden we ook maatwerk aan in de vorm van de gebundelde Praktijkspiegel. Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld de hele populatie van een zorggroep te spiegelen aan het landelijk beeld.

Ben je huisarts of werkzaam bij een zorggroep en wil je gebruikmaken van de Praktijkspiegel? Dat kan! Kijk  voor meer informatie op de pagina over huisartsenzorg.