Meer aanbieders wijkverpleging zonder contract

Deel dit bericht via

Het aandeel van de niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige zorg is in 2018 gestegen naar 9%. In 2016 lag dit percentage op 4,3% en in 2017 op 7,4%. Ruim 2.200 – voornamelijk relatief zeer kleine - zorgaanbieders hadden in 2018 met geen enkele zorgverzekeraar een contract gesloten. Dit aantal is met 60% gestegen ten opzichte van 2016, waar het nog geen 1.400 aanbieders betrof. Dat blijkt uit onderzoek van Vektis naar de ontwikkeling van het aandeel niet-gecontracteerde zorg binnen de wijkverpleging.

Het aantal uren wijkverpleging dat een cliënt per maand ontvangt ligt in 2018 bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders (38 uur) 2,7 keer zo hoog als bij gecontracteerde zorgaanbieders (14 uur). Dit is mede van invloed op de rekening: de kosten per cliënt per maand zijn ongeveer 2 keer zo hoog bij de aanbieders zonder contract ten opzichte van de aanbieders met een contract. Deze kosten zijn bij gecontracteerde zorg stabiel over de verschillende maanden van de jaren 2016 tot en met 2018 heen. Bij niet-gecontracteerde zorg zien we meer fluctuatie.

Cliënten die niet-gecontracteerde zorg ontvangen zijn gemiddeld korter in zorg (vijf maanden) dan cliënten die gecontracteerde zorg ontvangen (zes maanden). Opvallend is dat niet-gecontracteerde zorg relatief vaker wordt verleend aan cliënten in de leeftijdsgroep 30-79 jaar. Gecontracteerde zorgaanbieders verlenen relatief vaker zorg aan cliënten vanaf 80 jaar. Grote verschillen in chronische aandoeningen tussen de mensen die de zorg ontvangen hebben we niet gevonden.

Het onderzoek

Opdrachtgever van het onderzoek was het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In het onderzoek hebben we bij ons beschikbare declaratiegegevens wijkverpleging gekoppeld aan de contractinformatie van zorgverzekeraars. Zo kregen we zicht op de omvang van gecontracteerde en niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige zorg. We zijn daarbij uitgegaan van de contracteergraad op peilmoment 30 april 2019.

Vervolgonderzoek

In contracten tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder worden afspraken gemaakt over de prijs en kwaliteit van de geleverde zorg. Ook wanneer een zorgverlener geen contract heeft wordt meestal 70 tot 80 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed. Vorig jaar is in een akkoord afgesproken dat alle partijen ernaar streven om het aandeel niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige zorg in 2019 te laten dalen. Uit vervolgonderzoek van Vektis eind dit jaar over het 1e kwartaal van 2019 moet blijken of deze inspanningen daadwerkelijk leiden tot de gewenste daling. Als dit niet zo is dan zal het kabinet maatregelen treffen.
Meer weten?

Download hiernaast het volledige rapport.