Omvang niet-gecontracteerde wijkverpleging daalt

Deel dit bericht via

In 2019 zien we voor het eerst een daling in het aandeel niet-gecontracteerde wijkverpleging, zowel in aantal patiënten als in kosten. Deze daling zet door in 2020. Daarmee komt een eind aan de groei over de afgelopen jaren. Dit blijkt uit onderzoek van Vektis.

Gedurende de looptijd van het Bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2019-2022 monitoren wij de omvang van de niet-gecontracteerde wijkverpleging. Eind februari brachten we in opdracht van het ministerie van VWS en de andere partijen uit het Bestuurlijk akkoord een nieuwe monitor uit, over de jaren 2016 tot en met 2020. 

In het Bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2019-2022 zijn afspraken gemaakt over het stimuleren van contractering. Op basis van declaratiedata geven wij in de monitor een feitelijk beeld van de ontwikkeling van het aandeel niet-gecontracteerde zorg binnen de wijkverpleging voor de jaren 2016 tot en met 2020. Daarnaast belichten we met het onderzoek verschillen tussen de gecontracteerde en niet-gecontracteerde wijkverpleging. Met deze inzichten bieden we de partijen in de wijkverpleging een basis voor het vormen van beleid op dit terrein. De minister voor Langdurige Zorg en Sport Conny Helder heeft de monitor bovendien gedeeld met de Tweede Kamer.