Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Meeste ouderen met wijkverpleging wonen in Almelo

Deel dit bericht via

In de gemeente Almelo ontving 18,7% van de 65-plussers wijkverpleging. Runner up is de gemeente Emmen met 18,2%, gevolgd door de gemeente Heerlen met 17,9%. We hebben deze top 3 samengesteld uit alle gemeentes in Nederland met minimaal 50.000 inwoners (79 gemeentes). Binnen deze groep heeft gemiddeld 14% van de ouderen in 2017 gebruikgemaakt van enige vorm van wijkverpleging.

Gemiddeld kost wijkverpleging in Almelo per ontvanger van deze zorg 7.385 euro. In Emmen en Heerlen is dat 7.100 euro en 5.257 euro. Landelijk gezien lagen deze kosten in 2017 op 6.175 euro per oudere die wijkverpleging ontvangt.

Gebruik wijkverpleging verschilt per wijk

Binnen deze gemeentes verschilt het percentage ouderen dat in 2017 wijkverpleging ontving per wijk. Zo ligt het laagste percentage ouderen dat gebruik heeft gemaakt in Almelo in de wijk Windmolenbroek (13,3%) en het hoogste percentage in de wijk Hofkamp (24,6%). In Emmen varieert dit percentage van 7,8% in de wijk Parc Sandur en 24,3% in de wijk Emmen-Centrum Oost. Ook Heerlen laat een variatie zien van 12,2% in de wijk De Koumen en 23,3% in de wijk Heerlerheid-Passart.

Percentage ouderen dat gebruik heeft gemaakt van wijkverpleging in 2017

 
 

Ook kosten wijkverpleging verschillen per wijk

De gemiddelde kosten per oudere die gebruik heeft gemaakt van wijkverpleging in 2017 verschilt in deze gemeentes per wijk. Zo zijn de gemiddelde kosten per oudere in Almelo het laagste in de wijk Bornerbroek (5.690 euro) en het hoogste in de wijk Hofkamp (8.328 euro). Emmen laat een variatie zien van 3.931 euro in de wijk Emmerschans en 12.329 euro in de wijk Nieuw-Schoonebeek. In de gemeente Heerlen variëren de gemiddelde kosten van 4.490 euro in de wijk Zeswegen-Nieuw Husken tot 7.280 euro in de wijk De Koumen.

*Let op: We hebben de legenda gebaseerd op de spreiding van alle wijken van deze 3 gemeentes samen. Ter illustratie: De laagste categorie met grenswaarden van 7,0 tot 13,9 geldt voor de 25% wijken met het laagste percentage ouderen dat gebruik heeft gemaakt van wijkverpleging.
Meer lezen?

Meer inzichten op gemeenteniveau zijn te vinden op zorgprismapubliek.nl. Ook hebben we speciaal voor gemeentes de Gemeentezorgspiegel ontwikkeld. We doen dit samen met gemeentes en zorgverzekeraars.

Een gemeente wil de beste zorg leveren aan haar inwoners. Door verschillende financieringsvormen in de zorg zijn er schotten ontstaan tussen de domeinen. Hierdoor is het lastig de zorg goed op elkaar af te stemmen en doelmatiger te maken. Zo wordt de huishoudelijke hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gefinancierd vanuit de gemeente en valt wijkverpleging onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Gemeentezorgspiegel lost het gebrek aan inzicht in integraal zorggebruik op. In een besloten, digitale omgeving geven we een beeld van het zorggebruik in jouw gemeente, tot op wijkniveau, inclusief zorg geleverd uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Klik hier voor meer informatie.