Nederlander maakt meeste zorgkosten in het ziekenhuis

Deel dit bericht via

De zorg is één van de grotere posten in het huishoudboekje van het Rijk. In de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat in 2016 bijna 42 miljard euro om. Hoe is dat bedrag verdeeld? Het overgrote deel van de kosten in de Zvw gaat naar ziekenhuiszorg, op grote afstand gevolgd door farmacie en geestelijke gezondheidszorg.

Meeste geld Zvw gaat naar ziekenhuiszorg

Bedragen in miljoenen euro’s

Wanneer we inzoomen op deze kosten en kijken naar de verdeling per leeftijd, dan zien we dat kinderen tot 2 jaar en 65-plussers de hoogste zorgkosten per persoon maken. Jongeren in de leeftijd 8 t/m 17 jaar maken de minste zorgkosten. Vanaf de leeftijd van 55 stijgen de zorgkosten per persoon behoorlijk.

Hoogste zorgkosten voor kinderen tot 2 jaar en 65-plussers

Bedragen per persoon in euro's

Laten we een aantal zorgsoorten nader bekijken:

Medisch specialistische zorg

Kosten die je maakt in het ziekenhuis worden vergoed uit de basisverzekering. Wel geldt hier het eigen risico. De kosten voor medisch specialistische zorg bedragen gemiddeld  1.319 euro per persoon. We zien dat de kosten voor ziekenhuiszorg de lijn volgen van de totale zorgkosten: kinderen tot 2 jaar en 65-plussers maken hier de hoogste kosten per persoon.

Paramedische zorg

Bij paramedische zorg zien we een ander beeld. Onder paramedische zorg vallen onder andere fysiotherapie, logopedie en diëtiek. Kosten voor paramedische zorg worden deels vergoed uit de basisverzekering. We zien dat de groep jongeren van 2 t/m 17 jaar bijna net zoveel kosten maakt voor paramedische zorg als de 85-plussers.

 

Mondzorg

Een bezoek aan de tandarts wordt tot 18 jaar vergoed uit de basisverzekering, met uitzondering van beugels, kronen en dergelijke. De hoge kosten voor mondzorg voor jongeren van 8 t/m 17 jaar kunnen verklaard worden door bijvoorbeeld fluoridebehandelingen, vullingen, röntgenonderzoek en dergelijke. De groep 25 t/m 34 jaar maakt opvallend weinig tandartskosten. Uit 1 van onze eerdere analyses blijkt dat zij ook weinig naar de tandarts gaan.

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support