Open databestanden Zorgverzekeringswet 2015 beschikbaar

Deel dit bericht via

Vektis publiceert vandaag de open databestanden Zorgverzekeringswet van 2015. Voor 2011 tot en met 2015 is nu alle informatie compleet en beschikbaar op deze site. De bestanden geven inzicht in alle door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten binnen de Zorgverzekeringswet in die jaren en zijn voor iedereen toegankelijk.

De open data zijn afkomstig uit de database van Vektis met daarin alle declaratiedata van de zorg. Op basis van deze data doen we onderzoek en bieden we inzichten aan partijen in de zorg. Zo kunnen zij weloverwogen keuzes maken voor goede en betaalbare zorg. Voor partijen die zelf onderzoek willen doen, stellen we deze open data beschikbaar.

Indeling op zorgsoort

We hebben de open databestanden onderverdeeld in de verschillende kostenrubrieken binnen de basisverzekering, zoals medisch-specialistische zorg, farmacie, GGZ, huisartsenzorg, hulpmiddelen, mondzorg (voor kinderen), paramedische zorg en kraamzorg. Deze zorgkosten zijn uitgesplitst naar geslacht en leeftijd.

Indeling op postcode en per gemeente

De informatie is beschikbaar op postcodeniveau (ingedeeld naar de eerste drie cijfers van de postcode) en op gemeenteniveau (op basis van de gemeentelijke indeling 2017). De bestanden zijn bovendien op geaggregeerd niveau, zodat de privacy gewaarborgd is en gegevens nooit herleidbaar zijn naar individuele personen, zorgverzekeraars en zorginstellingen. De bestanden bevatten geaggregeerde gegevens van alle verzekerden binnen de Zorgverzekeringswet.