Valert ontwikkelt HT Tooling voor zorgverzekeraars

Deel dit bericht via

In opdracht van het Platform HT gaat Valert een software-oplossing ontwikkelen om zorgverzekeraars en zorginstellingen te ondersteunen bij Horizontaal Toezicht (HT). Zorgverzekeraars Nederland financiert deze tooling. Dankzij de tooling kunnen zorgverzekeraar en zorginstelling samen werken aan het inrichten van een efficiënt HT-proces. Horizontaal Toezicht geeft zorgverzekeraars en zorginstellingen de kans om op basis van onderling vertrouwen de zorgadministratie first time right te maken. Achterafcontroles zijn na invoering van HT in veel gevallen niet meer nodig.

De tooling die Valert ontwikkelt geeft de zorgverzekeraar inzicht in processen en risico’s binnen de organisatie van de zorgaanbieder én in de maatregelen die de zorginstelling neemt om deze risico’s te voorkomen of te reduceren. Ook geeft het de (representerende) zorgverzekeraar inzicht in de actuele status.

Met dit inzicht kan de zorgverzekeraar gefundeerd en op basis van de laatste informatie in gesprek gaan met de zorginstelling om gezamenlijk op een efficiënte, effectieve en tijdige manier zekerheid te creëren over de zorguitgaven naar alle ketenpartijen. Stap voor stap werken zorgverzekeraar en zorginstelling aan het ’HT-klaar’ krijgen van de organisatie met uiteindelijk doel het invoeren van HT bij de zorginstelling.

Daarnaast legt de tooling de audit-trail vast zodat verantwoording geborgd is. Ook faciliteert de tooling van Valert de communicatie tussen zorgverzekeraars onderling ten aanzien van Horizontaal Toezicht.
Over Valert

Valert ondersteunt, versterkt en verbindt zorgverzekeraars en zorgaanbieders met toekomstbestendige oplossingen om correcte zorgdeclaraties te waarborgen. Dit doen wij vanuit een onafhankelijke positie, zonder winstoogmerk, in samenwerking met een aantal toonaangevende zorgpartijen. Valert is een zusterbedrijf van Vektis.
Zie ook https://www.valert.org/