Vektis draagt bij aan inzicht in gezondheidsverschillen op wijkniveau

Deel dit bericht via

Deze week werd het nieuwe thema 'Gezondheidsverschillen' op Waarstaatjegemeente.nl gelanceerd. Hiermee is met één druk op de knop én op wijkniveau te zien hoe het staat met de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in gemeenten. Vektis heeft bijgedragen aan dit initiatief door verschillen in zorgconsumptie op wijkniveau inzichtelijk te maken. Voor het eerst staan de gegevens over gezondheidsverschillen en factoren die daarbij een rol spelen overzichtelijk op één plek bij elkaar.

Mensen met een lage opleiding leven gemiddeld 7 jaar korter en 19 jaar minder in goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge opleiding. Waar zitten de belangrijkste gezondheidsproblemen? In welke wijken komen diabetes en psychische problemen bijvoorbeeld het meest voor? Hoe is het zorggebruik in een wijk?

Inzicht in gezondheidsachterstanden
De antwoorden op deze en andere vragen op Waarstaatjegemeente.nl bieden gemeenten, GGD´en en zorgprofessionals inzicht in welke wijken en/of gebieden de gezondheidsachterstanden het grootst zijn. Voor elke gemeente staat een eigen rapport op Waarstaatjegemeente.nl. De cijfers staan niet op zichzelf, ze vormen een basis om samen met inwoners en professionals te bespreken wat de onderliggende problematiek is. Dat helpt bij het maken van keuzes en stellen van prioriteiten bij de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Ook kunnen de cijfers gebruikt worden om de effecten van lokaal beleid te monitoren.

Het stimuleringsprogramma 'Gezond in..'. van Pharos en Platform31 nam het initiatief voor het thema Gezondheidsverschillen op Waarstaatjegemeente.nl. Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met VNG, KING, GGD GHOR Nederland, RIVM en Vektis.

Webinar ´Gezondheidsverschillen´

Bent u geïnteresseerd in de cijfers en wilt u meer weten over de manier waarop u de cijfers kunt gebruiken? Schrijf u dan in voor het webinar van KING en Pharos op dinsdag 11 april aanstaande van 14.00 uur tot 15.00 uur. Aanmelden kan via KING.