Terug naar support

HT-tool

Alle gebruikers (ongeacht de rol) hebben de mogelijkheid om een werkstap af te ronden. Dit vergemakkelijkt het monitoren van de voortgang binnen een dossier en is inzichtelijk welke werkstappen zijn afgerond en welke werkstappen nog een actie behoeven. Door middel van de knop Afronden kan een werkstap worden afgerond, waarna in de titel van de werkstap een V-tje verschijnt. Als je over het V-tje ‘hovert’ dan verschijnt de naam van de gebruiker en de datum waarop de afronding heeft plaatsgevonden. Op subfaseniveau is mooi inzichtelijk welke taken zijn afgerond door zowel de 1e als 2e representant. Mocht het nodig zijn dan kan een werkstap ook eenvoudig weer Heropend worden. De acties rondom het Afronden en Heropenen worden niet gelogd en in de taakhistorie getoond.

In Q3 van ieder  jaar wordt het werkprogramma voor het nieuwe jaar vastgesteld en vervolgens geïmplementeerd in de HT-tool, dan wordt ook automatisch het nieuwe verantwoordingsjaar beschikbaar gesteld. Uiteraard worden alle gebruikers hiervan op de hoogte gesteld. 

Voor de 1e of 2e representant is accorderen alleen mogelijk als de betreffende gebruiker de rol van dossierhouder of eindverantwoordelijke heeft. Paraferen is alleen mogelijk als de gebruiker de rol van eindverantwoordelijke heeft. Als je de rol van medewerker hebt, zie je deze opties dus niet.

Nee, om dit goed uit te leggen onderscheiden we hierbij twee soorten: 

1) Normale subfase 
2) Conclusie subfase 

1)  'Normale' subfase:
Door middel van het accorderen van een subfase als 1e representant zet je alleen de taken voor de 1e representant op slot. De 1e representant kan vanaf dan deze taken niet meer bewerken. Indien er ook taken voor de 2e representant bestaan, kan deze dus nog steeds zijn taken binnen die subfase bewerken. Andersom geldt dit ook, als de 2e representant eerder de subfase accordeert kan de 1e representant nog gewoon zijn taken vullen. Als een van de representanten toch nog een aanpassing wil doen, dan moet deze eerst zijn akkoord intrekken.

2)  'Conclusie' subfase:
Aan het eind van elke fase is er een Conclusie subfase. Hierbij is er een volgordelijkheid ingebouwd. In eerste instantie kan alleen de 1e representant zijn taken uitvoeren. Als de 1e representant vervolgens de subfase accordeert, dan kan de 2e representant pas zijn taken uitvoeren en accorderen. Als ook de 2e representant zijn akkoord heeft gegeven, dan kan deze ook paraferen (enkel door eindverantwoordelijke). Daarna krijgt de 1e representant de optie om de (laatste) paraaf te zetten. Mocht een van de twee representanten na de gezette parafen nog tekst willen aanpassen, dan moeten de parafen en akkoorden in omgekeerde volgorde verwijderd worden.

Iedere zorgverzekeraar heeft één of meerdere admin-gebruikers. De admin-gebruikers hebben de autorisatie om een gebruikersaccount te herstellen; zodat je een nieuw wachtwoord kunt instellen en/of de QR-code voor de authenticator-app opnieuw kan scannen. 

Een gebruiker in de rol van Eindverantwoordelijke heeft de mogelijkheid om middels de knop Vergrendelen een werkstap op slot te zetten. Dit met als doel dat de Eindverantwoordelijke goed kan monitoren welke taken zijn afgerond of nog aandacht behoeven, met daarbij de zekerheid dat niet meer kan worden gesleuteld aan een werkstap. Deze knop is overigens alleen zichtbaar voor een Eindverantwoordelijke, gebruikers in een andere rol beschikken niet over deze knop. Na het vergrendelen van een werkstap zijn geen bewerkingen in het tekstveld meer mogelijk en kunnen geen mutaties in de documenten worden aangebracht (ook niet vanuit de documentenbibliotheek). Mochten er toch nog bewerkingen nodig zijn dan kan de werkstap Ontgrendeld worden. Alle acties rondom het Vergrendelen en Ontgrendelen worden gelogd en getoond in de taakhistorie. Om de voortgang van de vergrendelde werkstappen te monitoren verschijnt een slotje in de titel van de werkstap. Ook hier kun je overheen ‘hoveren’ om inzage te hebben wie en op welk moment heeft vergrendeld.

Een gebruiker in de rol van Eindverantwoordelijk kan een geheel verantwoordingsjaar Vergrendelen. Na het vergrendelen is het voor de fases E0-E5 en E6 in dat specifieke verantwoordingsjaar niet meer mogelijk om tekstvelden te bewerken en mutaties in documenten én financiële verantwoording aan te brengen. Deze functionaliteit is voor audit & control doeleinden ontwikkeld om helemaal zeker te zijn dat na het afronden van een verantwoordingsjaar geen enkele mutatie meer mogelijk is. Na een vergrendeling verschijnen er slotjes bij de subfases die zijn vergrendeld. Uiteraard kan een verantwoordingjaar ook weer Ontgrendeld worden en is het mogelijk om daarbij een toelichting te geven. Alle acties worden gelogd en getoond in de historie.